Searched for: subject:"menging"
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Uittenbogaard, R.E. (author), Imberger, J. (author)
report 1993
document
Uittenbogaard, R.E. (author)
report 1993
document
Uittenbogaard, R.E. (author)
report 1993
document
Abraham, G. (author)
report 1986
document
Uittenbogaard, R.E. (author)
report 1986
document
De Ruijter, W. (author)
Een studie is uitgevoerd naar de menging en verspreiding van afvalzuren uit de titaandioxydeproduktie. Daarbij is zowel ingegaan op de karakteristieken van het huidige lozingsgebied als op het mogelijke effekt van verplaatsing van de lozingslokatie op de belasting met lozingsmateriaal van kwetsbare gebieden zoals Waddenzee en Duitse Bocht. De...
report 1985
document
Moser, G.M. (author), Bakker, J.P.G. (author)
report 1985
document
Kranenburg, C. (author)
Dit rapport is opgesteld als bijdrage aan de PATO-cursus: Vloeistofmechanica voor de waterleiding-ingenieur In vele gevallen zijn waterleidingbedrijven aangewezen op oppervlaktewater om aan de vraag te kunnen voldoen. Omdat de kwantiteit en kwaliteit van het beschikbare oppervlaktewater soms grote fluctuaties vertonen, legt men wel voorraad- of...
report 1984
document
Otto, L. (author), Van Dam, G.C. (author), Visser, M.P. (author)
Onderzoek is verricht naar verspreidingsmodellen en de gebruikte technieken achter deze modellen. Bij aanvang van de MLTP-periode bestonden er reeds verspreidingsmodellen. Deze modellen vertoonden echter tekortkomingen. De voornaamste daarvan waren: 1)het summiere gebruik van snelheidsgegevens, 2)de sterk vereenvoundige geometrie. Op geen van...
report 1980
document
Delvigne, G.A.L. (author)
report 1978
document
Perrels, P.A.J. (author)
report 1978
document
Karelse, M. (author)
report 1978
document
Koenis, J.P. (author)
report 1977
document
Schönfeld, J.C. (author), Kranenburg, C. (author)
Het document betreft een collegedictaat uit 1977. De volgende onderwerpen worden aangestipt in dit dictaat: - HET LAGENMODEL Gaat in op de vergelijkingen, interne en externe lange golven met nadruk op de toepassing van de methode der karakteristieken en golven met kleine amplitude. - DICHTHEIDSSTROMEN Gaat in op de algemene vergelijkingen en...
lecture notes 1977
document
Karelse, M. (author)
report 1976
document
Koenis, J.P. (author)
report 1976
document
Mazijk, A. van (author)
report 1974
document
Karelse, M. (author)
report 1973
document
report 1973
document
Mazijk, A. van (author)
report 1973
Searched for: subject:"menging"
(1 - 20 of 26)

Pages