Searched for: subject:"mobiliteit"
(1 - 14 of 14)
document
Kleinhans, R.J. (author), Veldboer, L. (author), Van Ham, M. (author), Doff, W. (author)
Hoogvliet is in de afgelopen vijftien jaar vergaand geherstructureerd volgens de wijkaanpak. Langetermijn onderzoek van de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam naar effecten laat zien dat Hoogvliet als wijk sterk is verbeterd, maar dat de beoogde effecten op de bewoners zelf echter nagenoeg uitblijven. Wie sociale mobiliteit wil bevorderen,...
journal article 2014
document
Tacken, M. (author), Marcellini, F. (author), Mollenkopf, H. (author), Ruopilla, I. (author)
book 1999
document
Priemus, H. (author), Maat, C. (author)
book 1998
document
Baaijens, S. (author), Bruinsma, F. (author), Nijkamp, P. (author), Peeters, P. (author), Peters, P. (author), Rietveld, P. (author)
book 1997
document
Konings, J.W. (author), Kruythoff, H.M. (author), Maat, C. (author)
book 1996
document
Dijst, M.J. (author)
doctoral thesis 1995
document
Minderhoud, M.M. (author), Bovy, P.H.L. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Dit rapport beschrijft het ontwerp en de toetsing van een op dynamisch verkeersmanagement gebaseerd parkeersysteem voor stadscentra. Dit parkeerplaats reserveringssysteem moet een aantal nadelen van het huidige parkeerbeleid tegengaan. Het het huidige sturende parkeerbeleid kan het autoverkeer in het centrumgebied niet voldoende worden beheerst....
report 1995
document
Van Mourik, H. (author), Hakkesteegt, P. (author), Kerkhof, M.A.G. (author)
Rapport in opdracht van de Commissie Verkeersinfrastructuur, Raad voor Verkeer en Waterstaat. Aanleiding: Bereikbaarheid van economische centra neemt in het huidige verkeers- en vervoerbeleid een centrale plaats in. Het rapport "De bereikbaarheid van de Kop van Zuid", d.d. januari 1995, is een eerste uitwerking van de methode 'Rekenen aan...
report 1995
document
Van Mourik, H. (author)
Afstudeerrapport Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur, Sectie Verkeerskunde. In het centrum van Rotterdam bouwt men aan 15.000 arbeidsplaatsen in het "Manhattan aan de Maas", de Kop van Zuid. Is deze locatie voor voldoende personen bereikbaar? Zullen voldoende personen het collectief openbaar vervoer en het langzaam verkeer...
report 1995
document
Teule, R. (author), Van der Heijde, J. (author)
book 1994
document
Blaas, E.W. (author), Vleugel, J.M. (author), Louw, E. (author), Rooijers, T. (author)
Personenauto-mobiliteit brengt een aantal problemen met zich. Naast het bekende congestie- en milieuprobleem is de auto ook een notoire energiegebruiker. Het afgelopen decennium is vooral getracht dit energiegebruik terug te dringen door technische aanpassingen aan de vervoermiddelen. De besparingen die hiermee werden bereikt zijn echter teniet...
book 1992
document
De Jong, M.A. (author)
Analyse van de onderzoeksbehoefte ter voorbereiding van de Meerjarenvisie Ruimtelijk Onderzoek 1991-1996 van het PRO
book 1991
document
Heeger, H. (author)
book 1990
document
Hoenderdos, T. (author), Vermeeren, J. (author)
book 1990
Searched for: subject:"mobiliteit"
(1 - 14 of 14)