Searched for: subject%3A%22model%255C%2Bexperimenten%22
(1 - 1 of 1)
document
Builtjes, P.J.H. (author)
Een overzicht wordt gegeven van bij modellen gemeten snelheidsverdelingen over de dwarsdoorsnede van vier kanalen met verschillende bodemprofielen. Teneinde ook voor kanalen met andere bodemprofielen snelheidsverdelingen te kunnen bepalen, is een generalisatie gemaakt van de gemeten verdelingen. Als illustratie van het gebruik van de gevonden...
report 1981