Searched for: subject%3A%22modellen%22
(1 - 20 of 290)

Pages

document
van Wee, G.P. (author), Kroesen, M. (author)
In de wetenschappelijke literatuur over mobiliteitsgedag spelen attitudes van mensen sinds ongeveer 25 jaar een belangrijke rol. Tot voor kort werden attitudes als min of meer stabiel verondersteld. Recente inzichten geven aan dat attitudes kunnen veranderen onder invloed van mobiliteitsgedrag en de gebouwde omgeving. In dit discussiepaper...
journal article 2021
document
Gruijters, S. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek dat door Deltares TNO is uitgevoerd in de periode 2007-2009 binnen het Delft Cluster onderzoek Blijvend Vlakke Wegen. Het onderzoek is gericht op het opzetten van een methodiek om variaties in de ondergrond te vertalen naar te verwachten restzettingsverschillen langs een wegtracé.
report 2009
document
Braat, C.C.M. (author), Landwehr, J.C. (author), Lambert, J.W.M. (author)
Grondwaterstandsveranderingen brengen knelpunten en kansen met zich mee. Om een betere globale inschatting te kunnen maken zal een effectenanalyse methode hulp bieden. In dit rapport is een effectenanalysemethode uitgedacht voor grondwaterstandsverandering. Het doel van deze studie is het geven van een aanzet en richting voor het uitwerken van...
report 2009
document
Yossef, M.F.M. (author), Stolker, C. (author), Giri, S. (author), Hauschild, A. (author), Vuren, S. van (author)
report 2008
document
Egmond-Weijburg, C. (author), Galjaard, P.J. (author), Van Gurp, C.A.P.M. (author)
This report presents an inquiry into cases of pavement design, construction and maintenance in which distress has been observed instigated by deeper subgrade or by inadequate attention for the interaction between subgrade and pavement structure. Almost all cases are situated in areas with subgrade of poor to marginal bearing capacity. The cases...
report 2008
document
Hoefsloot, F.J.M. (author)
In het algemeen is een door grond horizontaal belaste paal een 3-D situatie, die in 1 fase direct met een 3-D EEM-model (zoals PLAXIS 3D Foundation) kan worden gemodelleerd. Deze modellen zijn echter gecompliceerd en pas de laatste jaren eenvoudiger toepasbaar in de adviespraktijk. Een directe berekening is ook mogelijk met PLAXIS 2D. Het...
report 2008
document
Vuren, B.G. van (author), Hauschild, A. (author), Ottevanger, W. (author), Crebas, J.I (author), Yossef, M.F.M. (author)
report 2008
document
Venmans, A.A.M. (author)
Nieuwe contracten als Design & Construct (DC) en Design, Construct & Maintenance (DCM) bieden de aannemer de kans om het ontwerp integraal aan te pakken. Hiervoor ontbreken instrumenten en een richtlijn voor een integrale ontwerpbenadering van ondergrond en bovenbouw. Door middel van de interviews is inzicht gekregen in het traject van het...
report 2008
document
Mosselman, E. (author)
report 2007
document
Kessel, T. van (author), Vanlede, J. (author), Kuijper, C. (author), Kok, J. de (author)
report 2007
document
Verschelling, E. (author), Ogink, H.J.M. (author), Schijndel, S.A.H. van (author), Crebas, J.I. (author)
report 2007
document
Meijers, E.M. (author), Groot, S. (author)
report 2007
document
Wesenbeeck, B.K. van (author)
report 2007
document
Jeuken, M.C.J.L (author), Hordijk, D. (author), Ides, S. (author), Kuijper, C. (author), Peeters, P. (author), Sonneville, B. de (author), Vanlede, J. (author)
report 2007
document
Verheij, H.J. (author), Prooijen, B. van (author)
report 2007
document
Geer, P.F.C. van (author)
report 2007
document
Kessel, T. van (author), Vanlede, J. (author), Kok, J. de (author)
report 2007
document
Sloff, C.J. (author), Verschelling, E. (author), Hauschild, A. (author), Crebas, J.I. (author)
report 2007
document
Verschelling, E. (author), Sloff, C.J. (author), Mosselman, E. (author)
report 2007
document
Mosselman, E. (author), Vuren, B.G. van (author), Yossef, M.F.M. (author), Ottevanger, W. (author), Sloff, C.J. (author)
report 2007
Searched for: subject%3A%22modellen%22
(1 - 20 of 290)

Pages