Searched for: subject%3A%22monumenten%22
(1 - 8 of 8)
document
Zijlstra, H. (author)
Midterm report. In dit rapport beschrijven we de opzet van het project (zie ook projectplan TU Delft 2017) en geven we aan wie de direct betrokkenen zijn bij het project. Ook noemen we de bijeenkomsten of bijzondere momenten die er waren. Het rapport gaat in op de uitvoering van het project vanuit de KaDEr-Kaderstelling en via de Living Labs. De...
report 2018
document
Barentsen, D.J. (author)
This thesis reports on a study of the market value of cultural heritage on the housing market. A so called mixed method design is used to investigate this market value from both a qualitative as well as a quantitative perspective. With the use of a hedonic pricing model the market values of national listed monuments have found to be 12,4% higher...
master thesis 2015
document
Heijer, A.R. (author)
A major renovation or transforming of a monument in the Netherlands requires an environmental permit. For this permit a cultural-historical research is needed in which contains the values of the object are determined. This examination is usually done by specialized historic research agencies, which results in considerable costs. In addition to...
master thesis 2014
document
Meurs, P.H. (author), Van Thoor, M.T.A. (author)
De verbouwing van het Rijksmuseum ging om meer dan het aanpassen van een verouderd museum aan de eisen van de tijd. Staatssecretaris Rick van der Ploeg schreef op 19 september 2000 aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de direc- teur van het Rijksmuseum dat het kabinet had besloten tot de totale vernieuwing van het museum. Het gevolg hiervan...
book chapter 2013
document
Quist, W.J. (author)
Dit proefschrift gaat over de keuze van natuursteensoorten ter vervanging van witte Belgische zandige kalksteen bij de restauratie van Nederlandse monumenten in de periode die loopt van het einde van de negentiende tot het einde van de twintigste eeuw. De studie is gericht op het identificeren van de keuzeargumenten en de gevolgen hiervan....
doctoral thesis 2011
document
Bilardie, E.R. (author)
In opdracht van IMd Raadgevende Ingenieurs heeft Elise Bilardie, student Building Engineering van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft, haar MSc thesis naar de duurzaamheid van het herbestemmen van monumentaal industrieel erfgoed verricht. Hoofdgedachte van het onderzoek is door de mogelijkheden van monumentaal...
master thesis 2011
document
Schunselaar, T. (author)
Onderzoek naar het spanningsveld tussen behoud van monumentale waarden en toekomstig gebruik van beschermde monumenten. Hoe wordt in de praktijk omgegaan met dit spanningsveld en hoe komt men tot oplossingen? Waarom worden waarden beschermd, welke waarden worden beschermd en hoe gaat men hier mee om in het vormgevingsproces? Theoretisch kader en...
master thesis 2009
document
Besemer, J.W.J. (author), Kap, A.P. (author), Murre, L. (author), De Jong, J. (author)
Alle monumenten worden voorzien van een digitale contour. De TUD/het OTB heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van de digitale contour. Gelet op diverse bestuurlijk-juridische ontwikkelingen (ontwikkeling van het stelsel van basisregistraties met bijbehorende wetgeving en invoering van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (wkpb))...
report 2008
Searched for: subject%3A%22monumenten%22
(1 - 8 of 8)