Searched for: subject%3A%22naoorlogs%22
(1 - 4 of 4)
document
Snel, P.H.J.M. (author)
Analyse van diversiteit in naoorlogse wijk in Moerwijk Zuid Den Haag, diversiteit blijkt op diverse aspecten laag. Om de fuctionele diversiteit en diversiteit van uiterlijk te vergroten is een methodiek ontwikkeld. Op basis van deze methodiek is een ontwerp op stedebouwkundig niveau en gebouwniveau gemaakt.
master thesis 2013
document
Van Rijsbergen, J. (author)
Een vergelijking van de Lijnbaan te Rotterdam met de Prager Straße te Dresden op basis van ontstaansgeschiedenis, ontwerpuitgangspunten, stedenbouwkundige opbouw, ontvangst door de buitenwereld en toekomstperspectief, besloten met een conclusie.
master thesis 2010
document
Eichler, J.E. (author)
A research for the effects of interventions in Dutch post war neighbourhoods from a physical as well as a social and economic point of view. The The Hague neighbourhood Mariahoeve is used as a case to make a design for improvement.
master thesis 2010
document
Van den Ende, T.W. (author)
Stedelijke vernieuwing heeft jarenlang vooral in teken gestaan van vernieuwing van de woningvoorraad. Architectuur student Teun van den Ende kiest in zijn afstudeer rapport een ander vertrekpunt. Zijn stelling is dat de naoorlogse wijk uit meer dan alleen maar woningen bestaat. Ook publieke voorzieningen zijn van oudsher aanwezig in de wijk,...
master thesis 2008
Searched for: subject%3A%22naoorlogs%22
(1 - 4 of 4)