Searched for: subject%3A%22natuur%22
(1 - 18 of 18)
document
Verheul, W.J. (author), Verdaas, J.C. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
Landschappelijke kwaliteiten als groen en water worden breed gewaardeerd maar staan ook onder forse (financiële) druk. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling deed onderzoek: hoe voorkomen we dat groenblauw sneuvelt in het gevecht om de schaarse ruimte? Conclusie: opschalen, het bundelen van kosten en baten en betere regionale samenwerking zijn...
report 2022
document
Aarninkhof, S.G.J. (author)
Intreerede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar<br/>Kustwaterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft.
public lecture 2017
document
Van Hoek, L.H. (author)
De krimpsituatie in de Sesia Vallei in het noordwesten van Italië biedt nieuwe kansen voor het benutten van de kwaliteiten van het gebied. De verbinding van de berg en de rivier met de stad en de bewoners staat centraal. De relatie tussen het wonen en natuur is hierbij het uitgangspunt. The shrinking village in the Sesia valley in northwest...
master thesis 2012
document
Smeulders, P.A. (author)
Ontwerp voor een hybride gebouw in Deurne met als hoofdfunctie Districtshuis
master thesis 2011
document
Buurman, J. (author)
report 2007
document
Van Heezik, A.A.S. (author)
Strijd om de rivieren, 200 jaar rivierenbeleid in Nederland beschrijft de geschiedenis van het Nederlandse rivierenbeleid vanaf het einde van de achttiende eeuw tot heden. Centraal in dit onderzoek staan de gebeurtenissen en ontwikkelingen die hebben geleid tot de opkomst en ondergang van het streven naar de volmaakte, normale rivier. Dit...
doctoral thesis 2007
document
Meijer, K.S. (author), Nolte, A.J. (author)
report 2006
document
Van den Bos, W. (author), Klaver, E. (author), Koster, L. (author), Uelman, E. (author)
Op dit moment spelen in Provincie Zuid-Holland twee belangrijke landuitbreidingsprojecten, te weten de Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland.Om tot een ontwerp van Nieuw-Holland te komen is er gekeken naar de functies en de interacties. In de functionele analyse is allereerst gekeken naar welke functies er behoefte bestaat. De belangrijkste...
student report 2004
document
Stolker, C. (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 2003
document
Baan, P.J.A. (author), Ververs, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Stone, K. (author)
report 2003
document
Hendriks, A. (author)
report 2003
document
Lee, G.E.M. van der (author), Geilen, N. (author), Duel, H. (author), Penning, W.E. (author)
report 2002
document
Winterwerp, J.C. (author), Jeuken, M.C.J.L. (author), Stive, M.J.F. (author), Vriend, H.J. de (author)
report 2000
document
Wesseling, J.W. (author)
report 1999
document
Vis, M. (author), Vries, M.B. (author)
report 1998
document
Helmer, W. (author), Vellinga, P. (author), Litjens, G. (author), Goosen, H. (author), Ruijgrok, E. (author), Overmars, W. (author)
Onze relatie met de zee gaat een nieuw tijdperk in. Zeespiegelstijging en bodemdaling dwingen ons langzaam maar zeker tot een ruimtelijke inrichting die daar beter op inspeelt. Activiteiten in de kustzone zullen voortaan scherper beoordeeld moeten worden op hun bijdrage aan de veerkracht van de Nederlandse kust. Het wegzakken van Nederland is...
report 1996
document
Kleef, M.J. (author)
Vanaf de eerste plannen voor Maasvlakte II is één van de aandachtspunten 'Bouwen met de natuur' geweest. 'Bouwen met de natuur' houdt in dat er wordt uitgegaan van de materialen en de krachten die in de natuur aanwezig zijn. Het draait hierbij om het losse beweeglijke materiaal zand en de krachten, die op het materiaal werken, zoals krachten...
master thesis 1996
document
Svasek, J.N. (author)
Eerste plan van Svasek voor een kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen, gebruikmakend van natuurlijke processsen. In dit document is voor het eerst de term "bouwen met de natuur" (building with nature") gebruikt. " De hier gepresenteerde beschouwingen hebben als doel een bijdrage te leveren aan de thans opgeleefde diskussie over...
report 1979
Searched for: subject%3A%22natuur%22
(1 - 18 of 18)