Searched for: subject%3A%22navigation%255C%2Bchannel%22
(1 - 18 of 18)
Cartagena
Cartagena: A redevelopment study
Impact of harbor navigation channels on waves: A numerical modelling guideline
Impact of harbor navigation channels on waves: A numerical modelling guideline
Impact of Harbor Navigation Channels on Waves: A Numerical Modelling Guideline
Impact of Harbor Navigation Channels on Waves: A Numerical Modelling Guideline
Study on Sedimentation and Effects of Mitigating Measures at Port of Mar del Plata, Argentina
Study on Sedimentation and Effects of Mitigating Measures at Port of Mar del Plata, Argentina
Pilot study on navigation channel regulation works in the North Channel, Yangtze estuary
Pilot study on navigation channel regulation works in the North Channel, Yangtze estuary
Stortcapaciteit en stabiliteit van het meergeulensysteem in het Eems-Dollard estuarium: Operationalisering en toepassing van het Cellenconcept
Stortcapaciteit en stabiliteit van het meergeulensysteem in het Eems-Dollard estuarium: Operationalisering en toepassing van het Cellenconcept
Invloed van ingrepen in het mondinggebied van de Westerschelde: Evaluatie aan de hand van ESTMORF berekeningen
Invloed van ingrepen in het mondinggebied van de Westerschelde: Evaluatie aan de hand van ESTMORF berekeningen
Maasvlakte 2, vanuit historisch perspectief;
Maasvlakte 2, vanuit historisch perspectief; "Variant met doorgetrokken Hartelkanaal voor zeescheepvaart"
Evaluatie van het beleid voor vaargeulonderhoud en zandwinning sinds de tweede vaargeulverdieping op basis van veldwaarnemingen en het verbeterde cellenconcept Westerschelde
Evaluatie van het beleid voor vaargeulonderhoud en zandwinning sinds de tweede vaargeulverdieping op basis van veldwaarnemingen en het verbeterde cellenconcept Westerschelde
Onderbouwing van het cellenconcept Westerschelde als instrument voor beleid en beheer: Toetsing aannames met SOBEK berekeningen
Onderbouwing van het cellenconcept Westerschelde als instrument voor beleid en beheer: Toetsing aannames met SOBEK berekeningen
Adviezen voor het maken van een gezamenlijke zandbalans voor Westerschelde en monding
Adviezen voor het maken van een gezamenlijke zandbalans voor Westerschelde en monding
Aanslibbing Natte Strook
Aanslibbing Natte Strook
Capaciteitsbepaling van het kanaal Gent-Terneuzen
Capaciteitsbepaling van het kanaal Gent-Terneuzen
Sedimentatie in natte stroken
Sedimentatie in natte stroken
Statistische analyse metingen Maas: Verslag onderzoek
Statistische analyse metingen Maas: Verslag onderzoek
Aanzanding in vaargeul Slijkgat nabij Goeree: Verslag onderzoek
Aanzanding in vaargeul Slijkgat nabij Goeree: Verslag onderzoek
Stormvloedkering Oosterschelde: Nautische evaluatie van de geulen naar de bouwdokken : verslag onderzoek
Stormvloedkering Oosterschelde: Nautische evaluatie van de geulen naar de bouwdokken : verslag onderzoek
Mathematical Model to Predict the Behavior of Deep-Draft Vessels in Restricted Waterways
Mathematical Model to Predict the Behavior of Deep-Draft Vessels in Restricted Waterways
Searched for: subject%3A%22navigation%255C%2Bchannel%22
(1 - 18 of 18)