Searched for: subject%3A%22numeriek%255C%2Bmodel%22
(1 - 1 of 1)
document
Broekens, R.D. (author)
In kleinschalige modelproeven is regelmatige golfoverslag gemeten over een constructie met taluds met verschillende ruwheden. Met het computerprogramma IBREAK is de overslag berekend met verschillende waarden van de bodemwrijvingscoëfficiënt. Door vergelijking van de gemeten en de berekende overslag is IBREAK geijkt en geverifieerd.
report 1991