Searched for: subject%3A%22oevers%22
(41 - 51 of 51)

Pages

document
Swart, C.J. (author), Van Deen, J.K. (author)
Om te komen.tot de formulering van onderzoeksplannen in het kader van CUR commissies A27: Meettechnieken en Inspectiesystemen, en A28: Normen en gedragsmodellen, is een inventarisatie gemaakt van de constructietypen van de zee- en rivierdijken in Nederland, waarbij tevens het een en ander is aangegeven over de mechanismen die een rol spelen bij...
report 1987
document
Adriaanse, L.A. (author)
Voorliggende literatuurstudie geeft een overzicht van de verschillende mogelijke functies van oevers van binnenwateren en de (milieu-) factoren die een rol spelen. Vele oevers moeten worden beschermd tegen de eroderende werking van het water als gevolg van wind- en/of scheepvaartgolven en stromingen . Dit dient zo mogelijk op een...
report 1986
document
Van der Knaap, F.C.M. (author), Klein Breteler, M. (author), De Groot, M.T. (author)
Scheepsgolven en windgolven vormen de belangrijkste hydraulische belasting op oever- en/of dijkconstructies. Bij het ontwerp (of herstellen) van deze constructies dient te worden uitgegaan van het criterium dat elk onderdeel van de constructie (toplaag en onderliggende lagen) bestand is tegen de hydraulische belasting. Dit houdt in, dat per...
report 1985
document
Velthuijzen van Zanten, R. (author)
De bepaling van lacunes in de kennis ten aanzien van oeverbeschermingen is nodig om opzet en uitvoering van het OEBES onderzoek te doen uitmonden in resultaten die deze lacunes geheel of ten dele opvullen. Zowel de ontwerpmethodiek als de huidige in gebruik zijnde ontwerpregels leiden tot onjuist gedimensioneerde oeververdedigingen. Enerzijds is...
report 1980
document
Voorberg, A. (author)
Inventarisatie van oeverbescherming langs rivieren en kanalen in Nederland. Alleen die kanalen en rivieren zijn geinventariseerd waarbij als filter, polypropheen, pholyethyleen of andere doeken zijn gebruikt, en daarbij minimaal 7 jaar oud zijn. Bij deze inventarisatie is gebruik gemaakt van het in de jaren '70/'72 door de Afd. O.N.W. van de...
report 1979
document
De Nekker, J. (author), Mouw, K.A.G. (author), Van de Kaa, E.J. (author), Van der Veer, P. (author), Van der Meulen, T. (author), Van Harten, K. (author), Nijhof, A.H.J. (author), Groothuizen, A.G.M. (author), Veltman, M. (author)
Overzicht van methoden en technieken voor ontwerp en uitvoering van zinkwerken, oeverbescherming, taludverdediging en andere kust- en oeverwerken. Aandacht voor geokunststoffen, kunststoffilters en granualire filters. Hydraulische belastingen op oevers. Praktijkvoorbeelden en voorbeeldontwerpen.
report 1979
document
Anonymus, A. (author)
Interimrapporten naar metingen van de stroming rond een varend schip, metigen met een RHK schip en een duwconvooi. Opzet van een model in laboratorium "De Voorst". Opzet voor berekeningsmethoden.
report 1978
document
Hoogendoorn, A.D. (author)
In dit overzicht zijn tekeningen verwerkt betreffende de oevers van de volgende kanalen: Klasse VI: 1. Noordzeekanaal 2. Hartelkanaal 3. 3chelde-Rijnverbinding 4. Kanaal Terneuzen - Sas van Gent Klasse V: s. Maas-Waalkanaal 6. Kanaal door Zuid-Beveland 7. Kanaal door Walcheren 8. Julianakanaal De tekeninGen bevatten: - dwarsprofielen van kanaal...
report 1974
document
Brolsma, J.U. (author)
De langs het Hartelkanaal en de daarop aangetakte Seine- en Dintelhaven aangebrachte oeverbeschermingen zijn in hoofdzaak in een viertal kategoriën onder te brengen: (1) gezette glooiing, bestort onderwaterbeloop (2) gezette glooiing, onder water SRO-zand (3) asfaltglooiing, bestort onderwaterbeloop (4) prepaktglooiing. In dit rapport zal elk...
report 1974
document
Brolsma, J.U. (author), Van Oorden, R.G.J. (author), Bokslag, A. (author), Van de Ridder, K.H. (author), Van der Veer, P. (author)
Onderzoek naar de effecten van scheepsgolven op oevervoorzieningen.
report 1974
document
Van Bendegom, L. (author), Bouwmeester, J. (author)
Uitgangspunten betreffende het ontwerp en de economische uitvoering van van oevervoorzieningen voor de bescherming van oevers van rivieren en kanalen voor zeegaande schepen en binnenvaart. Nederlandse vertaling van een bijdrag voor het PIANC congres.
lecture notes 1969
Searched for: subject%3A%22oevers%22
(41 - 51 of 51)

Pages