Searched for: subject%3A%22oeververbinding%22
(1 - 14 of 14)
document
Kambier, P.J. (author)
De Westerschelde vormt een grote barrière voor de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Zeeland, hierbij gaat het voornamelijk om het gebied van Zeeuwsch-Vlaanderen. Door middel van een vaste oeververbinding wil men de barrière verkleinen en de economie binnen de regio stimuleren. Om tot een goed ontwerp te komen heeft de...
master thesis 1995
document
Berkhout, B.M. (author)
Volgens het ontwerp van deze combinatie wordt de Westerschelde Oever Verbinding uitgevoerd als een geboorde tunnel, bestaande uit twee buizen met een uitwendige diameter van 11.30 meter. Vanuit de startschacht nabij Terneuzen wordt de tunnel onder de hele Westerschëlde door naar Zuid-Beveland geboord. Even ten westen van Ellewoutsdijk wordt de...
master thesis 1995
document
Anonymous, A. (author)
In de nota Randvoorwaarden Boortunnel zijn de eisen, voorschriften, regelingen, normen en dergelijke opgenomen voor het project Westerschelde Oeververbinding (WOV). Alle gehanteerde eisen gelden voor zowel het maken van het integraal basis- en detailontwerp als de bouw. In die gevallen waar speciale eisen aan de uitvoering worden gesteld, zijn...
report 1992
document
Bik, E.A. (author)
De rijksoverheid heeft besloten dat een aantal oeververbindingen in de Randstad versneld moeten worden aangelegd. Hierbij wordt voor de financiering en exploitatie naar de "private sector" gekeken. De bouwtijd is hierin een centraal thema. In 1990 is door twee afstudeerders aan de Technische Universiteit Delft een studie verricht naar de...
master thesis 1991
document
Anonymous, A. (author)
De gemeente Zwolle is van plan om woningen te gaan bouwen in het gebied Stadshagen aan de westzijde van het Zwartewater. Ter ontsluiting van het gebied Stadshagen heeft de gemeente Zwolle een tweetal oeververbindingen geprojekteerd tussen de wijk Holtenbroek, gelegen aan de oostzijde van het Zwartewater, en Stadshagen. De oeververbindingen...
report 1991
document
Goedhart, P. (author)
De huidige veerverbinding tussen Boskamp en Jenny funktioneert onvoldoende om te kunnnen zorgen voor een goede verkeersafwikkeling en is onbetrouwbaar en onveilig. Uit de planologische vóór-studie (rapport 1) volgt dat de benodigde overzet kapaciteit in 2019, 130 personen-auto equivalenten per uur moet bedragen. Om dit doel te bereiken, is naar...
master thesis 1989
document
Van der Meer, R.R. (author)
In dit verslag is de aandacht vooral uitgegaan naar het noordelijke landhoofd van deze tunnel. De Blankenburg zal onder de Nieuwe Waterweg komen te liggen, nabij Maassluis (noordelijke oever) en Rozenburg (zuidelijke oever). Momenteel is het nog niet zeker of er een nieuwe ondergrondse oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg gerealiseerd zal...
master thesis 1989
document
Mast, P.J. (author)
Ten behoeve van de verbetering van een belangrijke verbindingsweg in Noord-Wales moet een nieuwe oeververbinding gerealiseerd worden tussen de oevers van het Conwy-Estuarium. Na een uitgebreide studie besloot men om de verbinding uit te voeren als gezonken tunnel, de -eerste verkeerstunnel in het Verenigd Koninkrijk die op deze manier gebouwd...
master thesis 1988
document
Abbenhuis, A.H. (author), Van Royen, S.H. (author)
Sedert enige tijd wordt een gemeenschappelijke studie verricht door de TU-Delft, Rijkswaterstaat, en Delta Marine Consultants te Gouda naar een nieuw type oeververbinding, de zwevende tunnel. Een zwevende tunnel (zwunnel) bestaat uit een tunnelbuis met een resulterend opdrijvend vermogen. De tunnelbuis wordt m.b.v. kabels en ankers op een diepte...
master thesis 1987
document
Rijkens, R.M. (author), Van den Wall Bake, A.P. (author)
Het in februari 1984 afgeronde vooronderzoek naar mogelijke verbeteringen in de oeververbinding van de Högsfjord in ZW-Noorwegen heeft onder meer geleid tot een aanbeveling voor nadere studie naar een zwevende tunnel. Naast een aantal andere realistisch lijkende alternatieven hebben wij aangegeven in welk verband een dergelijk bijzonder soort...
master thesis 1984
document
Ouwerkerk, R. (author)
Dit afstudeerontwerp betreft het algemene ontwerp van een oeververbinding tussen Kruiningen en Perkpolder in de Westerschelde. Uit vier alternatieven, te weten een brug, een lange doorgaande tunnel, een combinatie van bruggen en tunnels en een combinatie van twee tunnels is als oplossing gekozen een lange doorgaande tunnel, met een lengte van 4...
master thesis 1984
document
Van Groesen, R.P.B.C. (author)
Het eiland Sicilië wordt van het vaste land van Italië gescheiden door de Straat van Messina. De afstand tussen de oevers is op het smalste punt van de Straat van Messina slechts 3 km. Hoewel de Italiaanse overheid meerdere malen interessen heeft getoond in een vaste oeververbinding ter plaatse wordt de verbinding tussen beide oevers nog steeds...
master thesis 1983
document
Van Bentum, W. (author), Van Luipen, A. (author)
Deze deelstudie omvat de bestudering en ontwerp van een open verbinding voor de scheepvaart tussen het Wold.erwijd en het Veluwemeer. De huidige verbinding bestaat uiteen dijk met een s.luis (de Hardersluis) bij Harderwijk. De sluis in de Knardijk is gebouwd als tijdelijke oplossing met het doel om tezamen met de Roggebotssluis het peil op het...
master thesis 1978
document
Van Kuik, P.H. (author)
De problemen die samenhangen met de ontsluiting van Ameland door middel van een vaste oeververbinding zijn voortgekomen uit vragen, die rezen binnen de studiegroep Ameland. Deze studiegroep is opgericht door de sectie stedebouwkunde van de afdeling Bouwkunde en door de afdeling der Weg en Waterbouwkunde der Technische Hoge School te Delft. De...
master thesis 1965
Searched for: subject%3A%22oeververbinding%22
(1 - 14 of 14)