Searched for: subject:"ondergrond"
(1 - 8 of 8)
document
Haarbrink, R. (author)
Miramap B.V. heeft samen met Rijkswaterstaat Projectbureau Zeeweringen en Transmissivity een vervolg studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om passieve microgolf radiometrie in te zetten om meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke variatie van dijkbekleding. Uit voorafgaande studies was al gebleken dat de microgolven sensor holle ruimtes,...
report 2011
document
Haarbrink, R. (author)
Miramap B.V. heeft samen met Rijkswaterstaat Projectbureau Zeeweringen en de Vrije Universiteit Amsterdam een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van een nieuwe microgolf radiometrie scanner om anomalieën te detecteren in de dijkbekleding van MokBaai, Texel. Uit dit onderzoek is gebleken dat de microgolf radiometer scanner zeer goed in staat...
report 2010
document
Kodde, M.J. (author)
In 2004 zijn de eerste gedachten over een Totaal Andere Tunnel gevormd. Om deze gedachten verder vorm te geven is door het Consortium DelftCluster-COB (DC-COB) het project Totaal Andere Tunnels, ofwel TAT, opgezet binnen het overkoepelende project “Innovatief ondiep bouwen”. Aanleiding voor het project TAT komt voort uit de ontwikkelingen in het...
report 2008
document
Cirkel, D.G. (author), Vink, C. (author)
Voorliggende pilot study van het project Stedelijk Waterbeheer en Drinkwaterwinning heeft tot doel de in de eerste fase van het project verworven inzichten en ontWikkelde methoden 1 te toetsen aan de praktijk. De keuze van de pilot locatie is gebaseerd op de nabijheid en omvang van stedelijk gebied in het intrekgebied van de winning Heumensoord....
report 2007
document
Van de Ven, M.F.C. (author)
1. Inleiding 2. Principe berekening met GOLFKLAP 3. Literatuur 4. Voorstel procedure beddingsconstante uit literatuur en expert opinion 5. Rapporten NPC en bestaande procedure. 6 Vergelijking voorstel met bestaande procedure. 7. Conclusies en aanbevelingen Literatuurlijst BIJLAGE 1. Globale analyse beddingsconstante uit [2] BIJLAGE 2....
report 2005
document
Sman, H.T. (author), Streng, J.M.A. (author), Hofstee, C. (author)
report 2003
document
van Staalduinen, P.C. (author), Gijsbers, F.B.J. (author), Vis, R. (author), Middeldorp, F.M. (author)
report 1999
document
Uitenboogaart, H. (author)
report 1999
Searched for: subject:"ondergrond"
(1 - 8 of 8)