Searched for: subject%3A%22onderwijs%22
(1 - 20 of 47)

Pages

document
Huisman, Chris (author)
Het montessorionderwijs is een onderwijssoort met een pedagogische grondslag. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: in hoeverre is de ideologie van het montessorionderwijs vertegenwoordigd in de architectuur van basisscholen in Nederland? Met behulp van literatuur is uiteengezet wat de ideologie van het montessorionderwijs inhoudt...
student report 2021
document
Kleijwegt, T.M. (author)
From the idea that learning activities result in better study results when the spatial quality of this learning activity matches the learning activity, it is remarkable that no scientific research has been found in which the relation between new learning activities as collaborative and independent working is investigated. Therefore, the purpose...
master thesis 2017
document
Carlebur, O.F.D. (author)
master thesis 2015
document
Dekker, D. (author)
Een onderzoek naar de ideale leeromgeving van de leerling binnen het initiatief het leerbedrijf Sluisjesdijk.
master thesis 2014
document
Radakovic, I. (author)
Het inzicht ontbreekt of de manier waarop het opdrachtgeverschap wordt ingevuld, effect heeft op de kwaliteit van de huisvesting én kostenoverschrijdingen bij stand-alone scholen en multifunctionele accommodaties binnen het primair onderwijs. De centrale vraagstelling waar het onderzoek antwoord op moet geven: Hoe heeft professioneel...
master thesis 2013
document
Jacobs, F.W. (author)
Inleiding De vraag is of onderwijsinstellingen voorzien in leeromgevingen die verlangde competenties voor digitalisering versterken. Meerdere auteurs menen dat dit niet het geval is. Anders dan bij sectoren die eerder grensverleggende ICT-innovaties ondergingen, is het grootste deel van de processen in en rond leeromgevingen in het onderwijs,...
doctoral thesis 2013
document
Hoevenaar, T.C.M. (author)
Tegenwoordig is er veel over scholenbouw geschreven, zeldzaam is echter de literatuur die specifiek ruimtes in basisscholen uitlicht. Aan de hand van deze scriptie wordt de lacune voor een klein (onder)deel gedicht. De volgende onderzoeksvraag staat hierbij centraal: Hoe kan een gemeenschappelijke ruimte in een basisschool het beste worden...
master thesis 2012
document
Rooij, R.M. (author)
book 2012
document
Van Gerwen, M.F. (author)
Onderzoek naar de financiële haalbaarheid bij binnenklimaatverbetering en energie/CO2 besparing bij bestaande gebouwen voor het primair onderwijs
master thesis 2011
document
Kooijman, D. (author), Sierksma, R. (author)
De faculteit Bouwkunde van de TU Delft heeft voor docenten en onderzoeksmedewerkers haar tijdelijke gebouw aan de Julianalaan sinds oktober 2008 ingericht met zalen vol flexibele werkplekken. Dit is een revolutionaire verandering voor een universitaire faculteit waarin tot voor kort sprake was van een ‘creatief-stabiliserende’ omgeving:...
journal article 2009
document
De Vries, J.C. (author)
Steeds vaker wordt vastgoed gebruikt om op een of andere wijze de prestatie van de organisatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door een verbeterde uitstraling, een kostenreductie of verhoging van de motivatie van medewerkers. Probleem is dat niet op te maken is in hoeverre de effecten het gevolg zijn van de vastgoedingreep of van een verandering in...
doctoral thesis 2007
document
van den Bosch, S. (author)
In dit onderzoek is bekeken of een langdurige contractrelatie van een DBFM(O) geschikt is voor het ontwikkelen van scholen en of het antwoord geeft op de problemen van onderwijshuisvesting.
master thesis 2007
document
Veen, W. (author), Jacobs, F. (author)
book 2005
document
Verruijt, A. (author)
public lecture 2002
document
DUTL Visiting Committee (author)
book 1999
document
Van Os, A.M.C. (author)
Het World Wide Web wordt in toenemende mate gebruikt door onderwijsinstellingen als medium voor het aanbieden van onderwijsmaterialen. In eerste instantie kwam dit vooral neer op het aanbieden van roosters en korte vakbeschrijvingen. Inmiddels is nu de omslag te zien naar websites waar complete cursussen worden aangeboden. Er wordt, met andere...
book 1999
document
Klep, J.H.F.M. (author)
doctoral thesis 1998
document
Peeters, C. (author), Vandendriessche, P. (author), Webers, H. (author), Van der Aa, R. (author), Donker van Heel, P. (author), Van Polanen Petel, V. (author), Otten, H. (author)
in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Goederenvervoer
book 1997
document
Hengst, S. (author)
book 1997
document
Dekker, H. (author), Van Langen, H.G.P. (author)
book 1995
Searched for: subject%3A%22onderwijs%22
(1 - 20 of 47)

Pages