Searched for: subject:"onderzoek"
(1 - 20 of 208)

Pages

document
Welle Donker, F.M. (author), Braggaar, Rob (author), van Loenen, B. (author)
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) investeert veel in het verbeteren van de ontsluiting van open data. Met de NL DIGITAAL Data Agenda Overheid laat het ministerie van BZK ook zien dat er een duidelijke ambitie is om de burgers en ondernemers centraal te stellen en te komen tot gebruiker gedreven overheidsdata. Een...
report 2019
document
Stigter, J (author), Erkens, S.M.J.G. (author), Sluer, B (author)
Tussen de Eisen 1978 en Standaard 2015 is de regelgeving vele malen aangepast. Proeven, definities, eisen en toleranties zijn allen aangepast. Maar nog veel belangrijker is dat gestart is met het vervangen van het vertrouwde empirische technisch kader voor asfaltverhardingen door een nieuw functioneel kader. Voor asfaltbeton is hiermee in 2008...
conference paper 2016
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author), Wilschut, J.A. (author)
Het vraagstuk van concentratie in de spoedeisende hulp staat volop in de politieke belangstelling. Dit rapport bevat een uitgebreid literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur en afgeleide schaaleffecten van de spoedeisende hulp (SEH). Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er internationaal nog maar weinig bekend is over de...
working paper 2013
document
Niaounakis, T. (author)
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg is een studie naar de institutionele en cijfermatige ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg tussen 1982 en 2010. In deze periode is een aantal belangrijke hervormingen doorgevoerd, vaak ingegeven door de wens naar een betere beheersing van de kosten. Zo wordt in 1982 de...
working paper 2013
document
Niaounakis, T.K. (author)
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg is een studie naar de institutionele en cijfermatige ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg tussen 1982 en 2010. In deze periode is een aantal belangrijke hervormingen doorgevoerd, vaak ingegeven door de wens naar een betere beheersing van de kosten. Zo wordt in 1982 de...
report 2013
document
Anonymus, A. (author)
Dit rapport is het concept ‘Technisch Rapport Grondmechanisch Schematiseren bij Dijken’ (TRGS). In dit technisch rapport worden benodigde schematiseringen van de (onder)grondopbouw bij dijken en de hierin optreden waterspanningen beschreven en handreikingen gegeven bij het opstellen van die schematiseringen. Tevens worden handreikingen gegeven...
report 2012
document
Van der Zanden, A.H.W. (author), Ouwehand, G.M. (author), Van Zomeren, B.C. (author), Huizer, C.G. (author)
Overzicht van producten en diensten van het Shared Service Centre ICT van de TU Delft in samenwerking met onderzoekers.
report 2010
document
Soeter, J.P. (author)
Het sociaaleconomisch denken over investeringen en bouwproductie was in de naoorlogse periode sterk gericht op groeien onder evenwichtige verhoudingen. Het ging daarbij onder meer om een vanuit welvaartsgroei optimale verhouding tussen woningbouw en totale investeringen in vaste activa. Meer specifiek ging de aandacht uit naar afstemming van de...
doctoral thesis 2010
document
Kooijman, D. (author), Sierksma, R. (author)
De faculteit Bouwkunde van de TU Delft heeft voor docenten en onderzoeksmedewerkers haar tijdelijke gebouw aan de Julianalaan sinds oktober 2008 ingericht met zalen vol flexibele werkplekken. Dit is een revolutionaire verandering voor een universitaire faculteit waarin tot voor kort sprake was van een ‘creatief-stabiliserende’ omgeving:...
journal article 2009
document
Komossa, S. (author)
The research focuses on the transformation of the urban block in relation to the public realm of the two great Dutch cities Amsterdam and Rotterdam throughout the last 400 years. In order to analyse the process of transformation, Dutch urban blocks are selected that can be considered paradigmatic for different historical periods . The time span...
doctoral thesis 2008
document
Roelofsen, F. (author), Goorden, N. (author)
Deze rapportage bevat de beschrijving van de afzonderlijke modellen en is om die reden opgebouwd uit 5 delen. Deel I beschrijft de totstandkoming van de geo(hydro)logie van de ondergrond. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Pleistoceen en Holoceen waarbij het Holoceen zowel regionaal als ook in meer detail lokaal is gemodelleerd. Het...
report 2008
document
Roelofsen, F. (author)
Sinds 1916 wordt in het centrum van Delft grondwater onttrokken. In de loop van de jaren is de hoeveelheid gestaag toegenomen. In 1966 is aan DSM Gist vergunning verleend om 13,5 m3 per jaar te ontrekken. De situatie is echter veranderd, DSM Gist heeft aangegeven het grondwater niet meer nodig te hebben. Delft de omliggende gemeenten en andere...
report 2008
document
Bucx, T.H.M. (author), Sonneville, B. de (author), Bruens, A. (author), Erftemeijer, P.L.A. (author), Kuijper, M.W.M. (author)
report 2007
document
Dongeren, A.R. van (author), Groeneweg, J. (author)
report 2006
document
Schmidt, C.A. (author), Cuypers, C. (author), Van den Heuvel, H. (author), De Lange, W.J. (author), Van Noort, P.C.M. (author)
In het kader van het Nader Onderzoek van de verontreinigde waterbodem van de Sliedrechtse Biesbosch is AKWA-RIZA door RWS directie Zuid-Holland verzocht een inschatting te doen van het actueel risico van verspreiding van de verontreinigingen via het grondwater. De bepaling van het actueel risico is gefaseerd uitgevoerd conform de Richtlijn nader...
report 2006
document
Schijndel, S.A.H. van. (author), Smale, A. (author), Vuren, S. van. (author), Dekker, J. (author), Zijlstra, R. (author)
report 2005
document
Jongeling, T.H.G. (author)
report 2005
document
Markensteijn, C. (author)
Geluid onder water is een relatief nieuw onderwerp. Al langer is bekend dat geluid voor zeezoogdieren zeer belangrijk is bij de communicatie. Ook is bekend dat de zee steeds intensiever gebruikt wordt, wat een toename aan menselijke geluiden op zee en onder water tot gevolg heeft. Het besef dat deze toename in geluid onder water tot gevolgen kan...
report 2005
document
Van der Spek, S.C. (author)
In the Netherlands, travellers transfer from one mode of transport to another millions of times a day. In all, billions of minutes are lost during these transfers. Most of this time is taken in actually moving from one mode of transport to another, waiting time at a stop or station, and time lost when connections are missed. Travellers are more...
doctoral thesis 2003
document
Verruijt, A. (author)
public lecture 2002
Searched for: subject:"onderzoek"
(1 - 20 of 208)

Pages