Searched for: subject%3A%22ondiep%255C+bouwen%22
(1 - 9 of 9)
document
Burggraaf, H.G. (author), Vervuurt, A.H.J.M. (author), Weerheijm, J. (author)
In the Delft Cluster work package “Bijzondere Belastingen” (CT01.21) the consequences of a BLEVE and a reduced BLEVE are considered. These phenomena have a low probability of occurrence, but might have immense consequences. Therefore, a deterministic consideration seems not possible. The results of the work package must facilitate the...
report 2009
document
Meijers, P. (author)
In this Delft Cluster work package “Bijzondere Belastingen” (CT01.21) the consequences of an accident with the transport of explosion hazardous goods are considered: BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) and gas explosion. These phenomena have a low probability of occurrence, but might have immense consequences. Therefore, a...
report 2009
document
Pruiksma, J.P. (author), Kruse, H.M.G. (author)
The pull back operation is the most important stage of horizontal directional drilling (HDD). The cost of jammed pipelines, damaged pipelines and the costs for additional measures during and after the pull back operation can be considerable. Recently in the Netherlands several problems occurred during the pull back operation at some locations...
report 2009
document
Molenaar, D.J. (author), Weerheijm, J. (author), Vervuurt, A. (author), Burggraaf, H. (author), Roekaerts, D. (author), Meijers, P. (author)
Verkeerstunnels en overkapte wegen (landtunnels) komen de milieukundige en stedenbouwkundige inpassing ten goede en maken meervoudig ruimtegebruik in de stad mogelijk. Het aantal tunnels en overkappingen groeit dan ook. Dit maakt het vervoer van explosiegevaarlijke stoffen en onder hoge druk vervoerde gassen steeds moeilijker, want tankwagens...
report 2009
document
Kodde, M.J. (author)
In 2004 zijn de eerste gedachten over een Totaal Andere Tunnel gevormd. Om deze gedachten verder vorm te geven is door het Consortium DelftCluster-COB (DC-COB) het project Totaal Andere Tunnels, ofwel TAT, opgezet binnen het overkoepelende project “Innovatief ondiep bouwen”. Aanleiding voor het project TAT komt voort uit de ontwikkelingen in het...
report 2008
document
Mengmeng, X. (author)
This first chapter will give an introduction to what is a BLEVE, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, and its hazards particularly in relation to tunnel safety. It will be shown that several definitions of a BLEVE can be given, depending on the aspect put in focus. In particular distinction can be made between two groups of references,...
report 2007
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author), Galanti, F.M.B. (author), Wubs, A.J. (author), Van den Berg, A.C. (author)
Background Nowadays goods which are sensitive for explosion are transported along alternative routes that exclude tunnels. These are mostly secondary roads. The transport along these alternative roads has many disadvantages, such as the safety along the route, the air- and noise pollution along the road and the higher transport costs. Therefore,...
report 2007
document
Waarts, P.H. (author), Nelisse, R.M.L. (author), Van der Wiel, W.D. (author), Van Wingerden, A.J.M. (author), Beuken, R. (author), Huijzer, E.L. (author), Lombaers, A. (author), Van Breen, H.J. (author), Bloemhof, G.A. (author)
Dit rapport geeft de weerslag van de werkzaamheden uitgevoerd in het COB project 13 “Risicoanalyse en risicobeoordeling van bundeling van kabels en leidingen”. Deze studie beperkt zich in grote mate tot het kwalitatieve en kwantitatieve deel van het risicomanagement. Geconcludeerd kan worden dat het project O13 er toe heeft geleid dat voor het...
report 2006
document
Esposito, G. (author), Hopman, V. (author), Koopman, A. (author), Oostvogels, J. (author), Roos, W. (author)
In Nederland liggen momenteel meer dan 1,75 miljoen strekkende kilometers kabels en leidingen in de ondergrond. De aanleg van deze kabels en leidingen heeft in het verleden niet altijd even gecoördineerd plaatsgevonden. Hierdoor laat de bereikbaarheid en vindbaarheid van de bestaande kabels en leidingen vaak te wensen over. Dit heeft tot gevolg...
report 2005
Searched for: subject%3A%22ondiep%255C+bouwen%22
(1 - 9 of 9)