Searched for: subject:"ontgronding%5C+door%5C+golven"
(1 - 2 of 2)
document
Wal, M. van der (author), Driel, G. van (author), Verheij, H.J. (author)
report 1991
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen een inventaristie gemaakt van de over ontgrondingskuilen beschikbare gegevens. Op basis van uitgevoerd modelonderzoek en beschikbare literatuur gegevens zijn enige conclusies getrokken omtrent de vorm en...
report 1988