Searched for: subject%3A%22ontgrondingskuilen%22
(1 - 5 of 5)
document
Jorissen, R. (author), De Looff, H. (author), Labrujere, A. (author)
Begin 2012 is in het kader van de vergunningverlening van een getijcentrale in de Oosterscheldekering geconstateerd dat als gevolg van de doorgaande verdieping van de ontgrondingskuilen op diverse plaatsen langs de rand van de ontgrondingskuilen zettingsvloeiingen en afschuivingen zijn opgetreden. Het meest urgente gevolg hiervan is dat de...
report 2013
document
Meijer, D.G. (author), Hofmans, G.J.C.M. (author), Otta, A.K. (author)
report 1992
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen een inventaristie gemaakt van de over ontgrondingskuilen beschikbare gegevens. Op basis van uitgevoerd modelonderzoek en beschikbare literatuur gegevens zijn enige conclusies getrokken omtrent de vorm en...
report 1988
document
Hendrickx, P.H.A. (author)
In dit rapport is een onderzoek beschreven, dat is verricht op het WL-De Voorst. Het onderzoek omvat het testen van een module voor de berekening van ontgrondingskuilen in een kustgebied. Deze kuilen ontstaan als gevolg van de bouw van een konstruktie. Daartoe zijn in dit rapport gegevens verzameld en omgerekend in randvoorwaarden en invoer voor...
master thesis 1988
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1982
Searched for: subject%3A%22ontgrondingskuilen%22
(1 - 5 of 5)