Searched for: subject:"ontwerp"
(1 - 20 of 56)

Pages

document
Koedijk, O.C. (author)
De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, zowel vaarwegvakken als havens, bruggen en sluizen. De richtlijnen geven aanwijzingen voor het kiezen van een maatgevend schip en maatgevende hydraulische randvoorwaarden voor zowel beroeps- als recreatievaart. De richtlijnen...
report 2020
document
Anonymus, A. (author)
Deze handreiking geeft aan hoe met vigerende ontwerprapporten kan worden ontworpen volgens de overstromingskansbenadering. Benadrukt wordt dat wanneer in deze handleiding over vigerend wordt gesproken er gedoeld wordt op de leidraden en technische rapporten die primair zijn ontwikkeld in het kader van het toetsen en ontwerpen van waterkeringen...
report 2013
document
Goede, M. (author), Wilmink, I. (author), Van der Horst, R. (author), Taale, H. (author)
Er komen steeds meer verkeersmanagementmaatregelen op en langs de weg, en in het voertuig, en deze maatregelen worden steeds dynamischer. De weggebruiker krijgt daarmee nogal wat informatie te verstouwen. Deze bijdrage behandelt hoe bij het ontwerp van verkeersmanagementmaatregelen, rekening gehouden kan worden met de cognitiefpsychologische...
conference paper 2012
document
Verkaart, M. (author)
conference paper 2012
document
Hurx, M. (author)
In de Late Middeleeuwen werd de basis gelegd van onze huidige architectenpraktijk en bouweconomie. Dit onderzoek laat zien hoe commercialisering in de vijftiende eeuw heeft geleid tot het ontstaan van ‘typisch’ moderne kenmerken van de bouwwereld, zoals de scheiding tussen ontwerp en uitvoering, openbare aanbesteding, prefab en de combinatie van...
doctoral thesis 2010
document
Gerritsen, H. (author), Hummel, S. (author), Verlaan, M. (author)
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2007
document
Van Eekelen, S.J.M. (author)
De maatschappij stelt nieuwe eisen aan wegenbouw. De verkeersdoorstroming moet maximaal en de verkeershinder moet minimaal zijn. De aanleg moet dus sneller en er moet minder onderhoud nodig zijn. Bovendien wordt met nieuwe contractvormen de verantwoordelijkheid hiervoor bij de aannnemer gelegd. Hiermee worden innovatieve wegconstructie-methoden...
report 2006
document
Klis, H. van der (author)
report 2005
document
Van Eekelen, S.J.M. (author)
GeoDelft bedacht een milieuvriendelijk wegbouwconcept: de Kyotoweg. De ‘Kyotoweg’ is een milieuvriendelijke weg die bestaat uit gemodificeerd baggerslib op houten palen. Deze weg heeft tal van milieuvoordelen boven traditionele wegen op zand. GeoDelft werkt samen met onder andere Van Biezen (Willem van Delft), Kantakun (Arnout Beeker) en HUESKER...
report 2005
document
Serafy, G.Y. El (author), Hummel, S. (author)
report 2005
document
Groeneweg, J. (author), Doorn, N. (author)
report 2005
document
Anonymus, N.N. (author)
report 2003
document
Crone, H.A. (author)
public lecture 2003
document
Roelse, P. (author), Walhout, T. (author)
Bij dreigende verontreiniging van het natuurgebied Het Zwin door naar de kust drijvende olie is afsluiting van de monding met een tijdelijke zanddam een reeds beproefde mogelijkheid. Als tot aanleg van een dam wordt besloten moeten er keuzen worden gemaakt voor de locatie en afmetingen. Deze zijn afhankelijk van de te verwachten waterstands- en...
report 2003
document
anonymous, A. (author)
Voor het toetsen van de veiligheid van de Nederlandse duinenkust wordt thans gebruik gemaakt van een probabilistisch rekenmodel (conform [TAW, 1984]) dat gebaseerd is op het profielmodel Duros [Vellinga, 1986]. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een eerste versie probabilistisch rekenmodel DuinToets (versie 0.0) waarbinnen een meer...
report 2003
document
Brinkman, R. (author), Gijsbers, P.J.A. (author), Haasnoot, M. (author), Kappel, R.R. van (author), Lee, G.E.M. van der (author)
report 2002
document
van Santen, Hester (author)
report 2001
document
Niemantsverdriet, J.P. (author), Bakelaar, A.D. (author), Lange, D.J. (author)
report 2001
Searched for: subject:"ontwerp"
(1 - 20 of 56)

Pages