Searched for: subject:"ontwerpen"
(1 - 20 of 88)

Pages

document
Bobbink, I. (author)
Het polder-boezemsysteem, een watersysteem dat is ontstaan door vallen en opstaan, continue is aangepast, en vanwege de invloed van de klimaatsverandering moet worden uitgebreid vormt het onderwerp van dit proefschrift. In het onderzoek wordt gezocht naar een antwoord op de volgende vraag: Welke potentie heeft het huidige polder-boezemsysteem om...
doctoral thesis 2016
document
Wilbers, J.J. (author)
Op 30 november 2012 vond de expertmeeting Traces & Future Tracks of Infrastructure Design plaats aan de TU Delft, Faculteit Bouwkunde. Deze bijeenkomst vormde de eerste stap in het opstellen van een positionering en agenda van de groep Integrated Infrastructure Design (IID), onderdeel van het Delft Initiative for Mobility and Infrastructure ...
book 2013
document
Ruitenbeek, M. (author)
Deze rapportage is het resultaat van een verkenning met deskundigen uit de vitale sectoren (o.a. elektriciteitsvoorziening, drinkwatervoorziening, etc.). Het rapport biedt inzicht in de mogelijke ruimtelijke maatregelen voor een optimale waterrobuuste inrichting van vitale en kwetsbare functies in relatie tot de bescherming tegen een...
report 2012
document
Sloof, J. (author)
Workshopinleiding ihkv Conferentie Scheiden van wonen en zorg (workshop L).
conference paper 2012
document
Leslie-Miller, Mark (author)
journal article 2012
document
De Leeuwe, J. (author)
journal article 2011
document
Steetzel, H.J. (author)
Ten behoeve van de ‘Leidraad Rivieren’ is een notitie verschenen inzake het robuust ontwerpen voor rivierwaterkeringen. De tekst van deze notitie is verwerkt in deel 1 (hoofdstuk 5) en deel 3 van de ‘Leidraad Rivieren’. Voor de waterkeringen langs de kust (duinen en dijken) is ook behoefte aan een dergelijke uitwerking. De voorliggende...
report 2008
document
Bobbink, I. (author), Nijhuis, S. (author)
Deze studie wil onderzoeken of watertransformaties een (landschaps) architectonische vorm kunnen krijgen door ze behalve als technische systeem vooral ook als architectonische interventie te begrijpen. Daarbij zou de identiteit van de plek (ligging in het laagland) als basis voor het ontwerp gebruikt moeten worden.
report 2007
document
De Boo, M. (author)
journal article 1999
document
Van Kasteren, J. (author)
journal article 1999
document
Barbieri, U. (author), Van Duin, L. (author)
Rond het thema 'vorm en functie' - het meest gebruikte en bruikbare begrippenpaar uit de architectuur - hebben beginnende tweede jaarsstudenten in een periode van acht weken geleerd de voorwaarden voor een ontwerp onder woorden te brengen en zich een weg te banen uit een veelheid aan informatie naar de praktijk van het ontwerpen zelf. Vanuit een...
book 1999
document
lecture notes 1999
document
Tamas, M. (author)
book 1998
document
Hengst, S. (author), de Boer, M.J. (author), Bontebal, M. (author), Bijtelaar, E. (author), Hendrikse, Y. (author), Hoogeland, M.G. (author), Kaper, R. (author), de Man, P.H.C. (author), van Nes, C.J. (author), Nienaber, S.G. (author), Scheffer, J.M. (author), van Turnhout, M.H.H. (author), Verspuy, J. (author), de Vries, L.B. (author)
other 1998
document
Hengst, S. (author), de Boer, M.J. (author), Bontebal, M. (author), Bijtelaar, E. (author), Hendrikse, Y. (author), Hoogeland, M.G. (author), Kaper, R. (author), de Man, P.H.C. (author), van Nes, C.J. (author), Nienaber, S.G. (author), Scheffer, J.M. (author), van Turnhout, M.H.H. (author), Verspuy, J. (author), de Vries, L.B. (author)
other 1998
document
Dillingh, E.C. (author), Hengst, S. (author)
other 1998
document
Hengst, S. (author), de Boer, M.J. (author), Bontebal, M. (author), Bijtelaar, E. (author), Hendrikse, Y. (author), Hoogeland, M.G. (author), Kaper, R. (author), de Man, P.H.C. (author), van Nes, C.J. (author), Nienaber, S.G. (author), Scheffer, J.M. (author), van Turnhout, M.H.H. (author), Verspuy, J. (author), de Vries, L.B. (author)
other 1998
document
Hengst, S. (author), de Boer, M.J. (author), Bontebal, M. (author), Bijtelaar, E. (author), Hendrikse, Y. (author), Hoogeland, M.G. (author), Kaper, R. (author), de Man, P.H.C. (author), van Nes, C.J. (author), Nienaber, S.G. (author), Scheffer, J.M. (author), van Turnhout, M.H.H. (author), Verspuy, J. (author), de Vries, L.B. (author)
other 1998
document
TU Delft (author)
public lecture 1998
document
Eekhout, M. (author)
book 1997
Searched for: subject:"ontwerpen"
(1 - 20 of 88)

Pages