Searched for: subject%3A%22ontwikkeling%22
(1 - 20 of 54)

Pages

document
Kanbier, Rosie (author)
Leiden kent een rijke geschiedenis, vanaf de oorsprong tot het heden. Van Romeinse nederzetting aan de Limes en de Rijn, tot een grote universitaire stad. In de geschiedenis van Nederland speelt Leiden een prominente rol als een stad, ontstaan tussen de 11e en 12e eeuw na Christus. De stad bloeide op vanwege haar strategische ligging. Gelegen op...
student report 2024
document
Broeksma, Roos (author)
In deze thesis wordt de ontwikkeling van de stad Groningen van het ontstaan tot heden vergeleken met de ontwikkeling van de steden Leeuwarden en Amsterdam om zo een antwoord te geven op de hoofdvraag: “Hoe is de stad Groningen in het verleden (in verhouding) zo groot geweest en waardoor is deze groei in vergelijking met andere steden gestagneerd...
student report 2024
document
Nijhuis, S. (author), Tillie, Nico (author)
Duurzame verstedelijking, klimaatadaptatie en biodiversiteitsontwikkeling vragen om een ontwerpaanpak die het landschap als uitgangspunt neemt. In een dergelijke aanpak staat het ontwerpen met natuurlijke en sociaalculturele processen centraal. Naast natuur zijn mensen een belangrijk element van een landschappelijke aanpak. Het landschap...
book chapter 2024
document
van Steenbergen, A.A.C. (author)
Nationale opgaven zoals het woningbouwbeleid, de energietransitie en klimaatadaptatie zijn vraagstukken die door regionale instanties concreet moeten worden gemaakt in samenhang met de vraagstukken van de regio zelf. De regio, het niveau tussen de gemeenten en de provincie, heeft meestal geen duidelijke bestuurlijke grens en geen formele plaats...
doctoral thesis 2022
document
Geerlings, Dex (author), Rutte, Reinout (author)
De bloembollencultuur speelt al anderhalve eeuw een belangrijke rol in het landschap van de Bollenstreek. Zo heeft deze bloembollencultuur van 1850 tot 1965 ook in gebouwde erfgoed haar sporen nagelaten. Na 1965 is de herkenbare bloembollenschuur haar karakteristieke eigenschappen verloren en zijn ze nog moeilijk te onderscheiden van andere...
student report 2022
document
Verheul, W.J. (author), Nelissen, Nico (author)
journal article 2020
document
Stutvoet, E.N.M. (author)
Sinds de energiecrisis van begin jaren zeventig zijn we al bezig onze woningen energiezuinig te maken. Toch lijken de doelstellingen van een energieneutrale woningvoorraad nog niet binnen handbereik. Er is een transitie nodig. Dit boek presenteert de resultaten van het onderzoek naar de condities voor ontwikkeling en grootschalige toepassing van...
doctoral thesis 2018
document
van Soelen, Gerard (author)
Door middel van het vak Onderzoek & Ontwerpen, opgezet door de Stichting Technasium, ontwikkelen leerlingen vakoverstijgende competenties. Het is noodzakelijk dat leerlingen deze competenties zelfregulerend leren ontwikkelen; dit verhoogt de effectiviteit van het leerproces. Doel van het onderzoek was om een bijdrage te leveren aan de...
master thesis 2018
document
Hoppenbrouwers, J. (author)
In dit afstudeeronderzoek is onderzocht of beleggers bereid zijn een rol te spelen in de financieringsstructuur om ontwikkelingen naar woningen in de vrije huursector op gang te kunnen helpen en welke verdienmodellen haalbaar geacht worden om door de belegger hierbij gebruikt te worden. De aanleiding van het onderzoek vindt zijn plaats in de...
master thesis 2016
document
Zoakman, E. (author)
Afghanistan is na lange periodes van oorlogen en turbulenties in een snelle vaart aan het ontwikkelen en groeien. De hoofdstad Kabul is in de periode 1999?2008 meer dan verdubbeld in inwonersaantal en de inwonersaantal blijft maar in een snelle vaart groeien. In de hoofdstad Kabul is een groot tekort ontstaan aan betaalbare woningen voor de...
master thesis 2015
document
Van Kempen, R. (author), Zwiers, M.D. (author), Bolt, G. (author), Van Ham, M. (author)
Steden zijn een bron en broedplaats van economische en culturele ontwikkeling. Maar wat is nu de kracht van de stad? Om dit uit te zoeken hebben onderzoekers en professionals hun krachten en expertise gebundeld in het programma Kennis voor Krachtige Steden (KKS). Het resultaat: concrete oplossingsrichtingen voor stedelijke sociaal-economische...
report 2015
document
Blank, J.L.T. (author)
In dit artikel wordt het begrip technische ontwikkeling van arbeid geïntroduceerd. Dit begrip verschilt van het standaard begrip arbeidsproductiviteit doordat het geschoond is voor de invloed van ontwikkelingen in productie, prijzen en omgevingsfactoren. De technische ontwikkeling van arbeid meet dus vooral de invloed van technologische en...
journal article 2013
document
Van der Linden, T. (author)
conference paper 2013
document
Burggraaff, J. (author)
De woningmarkt verschuift richting een vragersmarkt, een markt waarin de eindgebruiker centraal staat. In deze nieuwe marktdynamieken zal hij meer in het ontwikkelproces betrokken moeten worden. Een manier om dit te bereiken is om de communicatie met de (toekomstig) eindgebruiker te stimuleren. Samen wonen is een cluster van ontwerpprincipes ter...
master thesis 2012
document
Bruggeman, W. (author), Haasnoot, M. (author), Hommes, S. (author), Te Linde, A. (author), Van der Brugge, R. (author)
De Deltascenario's zijn mogelijke toekomstbeelden van de fysieke en sociaaleconomische omgeving die relevant zijn voor het Delta programma. Deze Deltascenario's zijn gebaseerd op de klimaatscenario's van het KNMI en de WLO-scenario's van de samenwerkende planbureaus, beide uit 2006. De Deltascenario's geven een indicatie van de mogelijke...
report 2011
document
Van Dorst, M. (author), Geerling, L. (author), De Graaf, P. (author), Vink Jacques, J. (author), Van de Wal, H. (author)
Duurzame (her)ontwikkeling is in de stedenbouw een vanzelfsprekend uitgangspunt geworden. In theorie en praktijk is er echter nog geen eenduidige definitie, noch een benadering van duurzame stedenbouw. Dit boek is het resultaat van een ontwerpend onderzoek waarin verschillende benaderingen van duurzame stedenbouw op één locatie zijn...
book 2011
document
Dijke, K.J. (author)
In dit onderzoek wordt de toekomstige kantorenmarkt beschreven waarbij initiatieven worden aangedragen om het proces- en organisatiemodel van een kantoorontwikkeling te optimaliseren. Deze initiatieven worden met behulp van de bij Dura Vermeer bekende methode LEAN geformuleerd. Hieruit wordt een strategie voor Dura Vermeer Vastgoed (DVV)...
master thesis 2011
document
Timmerman, H. (author)
Fundamentele veranderingen in havens en de locatie van deze havens hebben een grote impact op de relatie tussen de stad en de betreffende haven. Deze veranderingen worden meestal veroorzaakt door globalisering. De havens willen hun concurrentiepositie op de markt behouden waardoor technologische innovaties nodig zijn en een verandering in...
master thesis 2011
document
Teeuw, P.G. (author), Ravesloot, C.M. (author)
Dakbegroeiing in de stad levert een maatschappelijk voordeel in termen van leefmilieu en waterbuffering, mits toegepast op de juiste plek op grotere schaal. Dit potentieel kan alleen benut worden als de verschillende partijen zich goed organiseren in de samenwerking, en als de kosten en baten zichtbaar gemaakt kunnen worden: voor de eigenaar, de...
book 2011
document
Feenstra, R.P. (author)
Afstudeeronderzoek waarbij de problematiek rondom de implementatie ervan in gebiedsontwikkeling, wordt benaderd met theorie over branding. Inzichtelijk is geworden wat de invloed van de tijd op de ontwikkeling van duurzaamheid is geweest. Er is daarbij dynamische strategie ontworpen, die een toekomstige gebiedsontwikkeling abstracte...
master thesis 2010
Searched for: subject%3A%22ontwikkeling%22
(1 - 20 of 54)

Pages