Searched for: subject%3A%22opbarsten%22
(1 - 3 of 3)
document
Koelewijn, A.R. (author)
De herkomst en onderbouwing van de zogenaamde '0,3d-regel' uit het Technisch Rapport Zandmeevoerende Wellen [TAW, 1999] is nader onderzocht in het kader van het SBW project 'Hervalidatie piping'. Deze regel biedt bij toepassing van de methoden van Bligh en Sellmeijer een reductie van het verval over de waterkering bij het toetsen op het kritieke...
report 2009
document
Van Leeuwen, R.E. (author)
Inleiding Voor het maken van ondergrondse constructies, zoals parkeergarages, worden al jaren bouwputten gerealiseerd. Meestal komt het voor dat aanvullende constructies nodig zijn om te voorkomen dat de bouwput opbarst, zoals trekpalen in combinatie met onderwaterbeton. Een andere, relatief nieuwe en mogelijk aantrekkelijke methode is...
master thesis 2008
document
Van de Paverd, M. (author)
In Nederland zal de komende jaren een omvangrijke inspanning worden geleverd op het gebied van de rivierdijkversterking. Een van de problemen, die hierbij een rol speelt is kwellend water naar het achterland. Dit speelt een rol bij een tweetal faalmechanismen te weten piping en afschuiving van het binnentalud. Traditioneel worden deze problemen...
master thesis 1994