Searched for: subject%3A%22open%255C%2Bsteenasfalt%22
(1 - 6 of 6)
document
Anonymus, A. (author)
Kennis van de eigenschappen van open steenasfalt verzameld uit onderzoek uitgevoerd in de periode tot 1984.
report 1985
document
Van Herpen, J.A. (author)
Gezien het toch al grootschalige gebruik van open steenasfalt in de waterbouw acht werkgroep 4A (asfaltbekledingen) van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen het belangrijk dat meer duidelijkheid in de eigenschappen van het materiaal wordt verschaft. Met dit rapport, dat een overzicht geeft van de vele onderzoeken die op dit...
report 1985
document
Van Herpen, H.A. (author)
In de afgelopen tijd is veel onderzoek op open steenasfalt uitgevoerd. Hoewel bij een aantal resultaten nog vraagtekens moeten worden gezet en aanvullend onderzoek wenselijk is, kan in het algemeen worden gesteld dat er voldoende bekend is om open steenasfalt verantwoord te kunnen toepassen. De belangrijkste conclusie uit het rapport is, dat...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
In april 1983 is in opdracht van Bitumarin, B.V. door het Waterloop-kundig Laboratorium, in samenwerking met het Laboratorium voor Grondmechanica onderzoek verricht naar de stabiliteit van een dijkbekleding van Fixtone, open-steenasfalt op een talud met een helling van 1:3. Aangezien bitumineuze materialen in verband met materiaaleigenschappen...
report 1983
document
Van Herpen, J.A. (author)
Opzet van een rekenmethode voor open steenafsfalt en golfklappen.
report 1982
document
Hogervorst, D. (author), Montauban, C.C. (author), Reintjes, R.C. (author), Boon, A.J. (author), Volp, S. (author), Woestenenk, A.J. (author)
Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van een afsluitbare dam in de Oosterschelde is de vraag naar voren gekomen, wat de te verwachten levensduur is van open steenasfalt toegepast als bodembescherming. Het probleem parameters vast te stellen, die de kwaliteit van open steenasfalt eenduidig kunnen vastleggen. Het is gebleken dat het eigenlijk...
report 1976
Searched for: subject%3A%22open%255C%2Bsteenasfalt%22
(1 - 6 of 6)