Searched for: subject%3A%22optimalisatie%22
(1 - 12 of 12)
document
van den Berg, Jasmijn (author)
Omdat het veelgebruikte QWERTY-toetsenbord voor een mobiele telefoon, waarop veelal met één vinger getypt wordt, geen optimale typtijd genereert, wordt gezocht naar een nieuwe toetsenbordindeling. Om dit Toetsenbord Layout Probleem op te lossen, worden in de eerste plaats twee nieuwe toetsenroosters gecreëerd, namelijk een met hexagonale toetsen...
bachelor thesis 2016
document
De Zeeuw, W. (author)
In dit verslag worden twee verschillende modellen bekeken om vertraging die opgelopen wordt door weggebruikers in verkeersnetwerken te modelleren en te minimaliseren. De modellen worden gecontroleerd en geverifieerd met onder andere Maple en de stelling van Tellegen. Bij beide modellen worden voorbeelden gegeven en uitgerekend. Dit gebeurt zowel...
bachelor thesis 2015
document
De Hoog, S.A. (author)
Tegenwoordig moet bijna overal bezuinigd worden, onder andere in ziekenhuizen. Ziekenhuizen krijgen kleinere subsidies, maar de kwaliteit van de zorg mag niet achteruit gaan. Door processen in het ziekenhuis te optimaliseren, kan er voor gezorgd worden dat de jaarlijkse kosten van een ziekenhuis achteruit gaan. Hiermee wordt dan niet de...
bachelor thesis 2014
document
Van Steveninck, I. (author)
This research deals with the general problem of existing foundation of civil infrastructure in the Netherlands that is generally not included in the maintenance management cycle. This can lead in some cases to highly undesirable situations where a lot of time and money must be spent in order to provide a safe and available infrastructure...
master thesis 2013
document
Veerman, M. (author)
Architectural Engineering dubbel afstudeertraject Architectuur + Bouwtechnologie. A: Transferium met als technische fascinatie grote overspanningen BT: Optimalisatie dubbel gekromde constructie naar het eigen gewicht en de wind en het ontwerpen van een generieke constructiemethode voor complexe knopen.
master thesis 2012
document
van Borselen, R.G. (author)
doctoral thesis 1995
document
Schmitz, M.W.J. (author)
Voor het efficiënt vervoeren van goederen is het noodzakelijk dat er vooraf een goed ritplan wordt opgesteld. Hoewel er verschillende ritplanningsystemen op de markt zijn, blijft het gebruik van deze systemen achter bij de verwachtingen. Belangrijke oorzaken voor het achterblijvende gebruik zijn onder meer de grote diversiteit van...
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
In het goederenvervoer over de weg is de laatste jaren een belangrijke verandering waarneembaar. Lag vroeger de nadruk in het vervoer en in de planning voornamelijk op het kostenaspect van het vervoer (minimalisatie van de transportkosten), tegenwoordig ligt de nadruk steeds meer op het tijdsaspect van het vervoer (betrouwbaarheid, JIT). Om een...
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
In het buiktransport van chemicaliën, zijn de activiteiten laden en lossen van relatief groot belang binnen de totale logistieke keten. Enerzijds nemen deze activiteiten relatief veel tijd in beslag en anderzijds vertonen de laad- en lostijden vaak een grote spreiding en zijn ze moeilijk "voorspelbaar". Dit heeft tot gevolg dat de kans op...
report 1993
document
TNO milieu en energie (author)
other 1991
document
De Boer, H. (author)
Indien schepen gebruik maken van een bepaalde vaargeul,zijn er diverse optimalisaties te maken.Het grootste onderscheid gaat hierbij tussen geulvariabelen,zoals breedte en diepte, en scheepsvariabelen,zoals scheepstype,snelheid en diepgang. ln het afstudeerwerk is bekeken welke optimalisaties gemaakt dienen te worden indien schip, lading en...
master thesis 1985
document
Oosterveld, D. (author)
In deel I is uiteengezet , hoe de simulatie verloopt van het passeren door schepen van een sluizencomplex en het doorlopen van een netwerk van kanalen. Het eerste gedeelte van dit deel handelt over de optimalisatie van het scheepvaartverkeer in het netwerk. Uit de simulatie blijkt, dat de schepen, die bij een generator van het te simuleren...
master thesis 1976
Searched for: subject%3A%22optimalisatie%22
(1 - 12 of 12)