Searched for: subject%3A%22ouderen%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
van Loo, Marloes (author)
Afstudeerscriptie in het kader van de opleiding Master City Developer 2018 – 2020, Erasmus Universiteit Rotterdam / Technische Universiteit Delft. In dit onderzoek staat de effectiviteit van het sturingsproces van de gemeente centraal, met als doel om professionele investeerders in beweging te krijgen om de gemeenschappelijke woonvormen voor...
master thesis 2020
document
de Moes, Anoeshka (author)
Aan het begin van de 21 eeuw kwam de overheid tot de conclusie dat door onaanvaardbare en ontoelaatbare hoge zorgkosten de overheid genoodzaakt was om in 2006 de nieuwe zorgverzekeringswet in te voeren. Een geprivatiseerd Nederlandse zorgsysteem werd het nieuwe uitgangspunt. De overheid was van mening dat door het privatiseren van de zorg, de...
master thesis 2020
document
Vester, L.M. (author)
In het vergrijzende Nederland hebben veel ouderen last van eenzaamheid. Ook blijkt uit onderzoek dat ouderen 95% van hun tijd binnenshuis doorbrengen terwijl de buitenlucht juist ontzettend goed is voor de gezondheid. Door actieve ouderen samen te brengen in een groepswoning wordt de drempel tot sociale interactie verlaagd. Daarbij wordt over...
master thesis 2015
document
Hesselink, S. (author)
The portiek dwelling type is a very prevalent dwelling type in the Netherlands but most of the housing is considered 'vulnurable' because they are mostly small apartments in reconstruction neighborhoods. This project examines the portiek dwelling as a unit, rather than on the level of the individual apartment or block, and shows its potential as...
master thesis 2014
document
Van de Meulengraaf, F. (author)
Wereldwijd is er een vergrijzing zichtbaar in de bevolking. In 2050 zal het percentage van het aantal ouderen wereldwijd verdubbeld zijn. In Nederland komt dit er op neer dat in 2050 een kwart van de bevolking ouder is dan 65 jaar (Zantinge et al., 2011). In Nederland wordt de groei veroorzaakt door de stijgende levensverwachting en de babyboom...
master thesis 2014
document
Huijskes, M. (author)
conference paper 2013
document
Druijff, E. (author)
Komende jaren krijgen we in Nederland te maken met de vergrijzing. Deze maatschappelijke verandering vraagt om nieuwe (woon)concepten voor de ouderenzorg. In dit afstudeeronderzoek zijn enkele nieuwe concepten onderzocht aan de hand van de transformatie van een industrieel gebouw in Amsterdam West naar een wijk voor ouderen. Binnen het ontwerp...
master thesis 2013
document
Vermeulen, E.A.F. (author)
Een zorgcomplex voor dementerende ouderen met een gezond binnenklimaat waarin groen centraal staat.
master thesis 2013
document
Jonker, J.W. (author)
Onderzoek naar en ontwerp van woningen geschikt voor ouderen, als alternatief voor het verzorgingshuis. De woningen zijn gesitueerd in Carnisse, nabij het Hart van Zuid.
master thesis 2012
document
Remijnse, R. (author), Reukema, R. (author)
Workshopinleiding ihkv Conferentie scheiden van wonen en zorg (workshop C)
conference paper 2012
document
Snoep, K. (author)
Nederland gaat de komende jaren in verdubbeld tempo vergrijzen, dit heeft tot gevolg dat er een steeds grotere fysieke druk komt te liggen op de bestaande verzorgingshuizen en dat de beroepsbevolking te klein wordt om de groter wordende groep ouderen te verzorgen. Daarom dient er gezocht te worden naar een woonvorm en omgeving waarin ouderen...
master thesis 2012
document
Galhofo Beira, C. (author)
Onderzoek naar woon- zorg- en faciliteitenbehoefte van de allochtone ouderen. Transformatie van een naoorlogse wijk tot een woonomgeving waar verschillende culturen met en naast elkaar kunnen wonen.
master thesis 2011
document
Pelzer, A. (author)
Afstudeerproject voor Architectuur en Bouwtechnologie. Onderzoek naar wat voor ouderen visueel comfort is en een toolbox met ruimtelijke middelen voor een architect om visueel comfortabele ruimte voor ouderen te ontwerpen. Ontwerp van levensloopbestendige woningen en een zorgsteunpunt in het Vlaamse dorp Beveren
master thesis 2008
document
Van Rosmalen, B. (author)
book 1993
document
Kersloot, J.M. (author)
book 1993
document
Lamain, C.J.M. (author)
book 1993
document
Van Eck, R. (author)
De laatste decennia worden steeds meer nieuwe initiatieven ontplooid voorde huisvesting en zorgverlening van ouderen. Hierbij onstaat een steeds grotere variëteit aan meer of minder nieuwe woon- en zorgconcepten. De aandacht voor dergelijke nieuwe, al dan niet grensverleggende, initiatieven groeit sterk. Nu het "experimenteren" van de jaren '10...
book 1992
document
Gerritsen, J.C. (author), Houben, P.P.J. (author), Klaassen, L. (author), Lelyveld, L. (author), Te Velde, B.P. (author), Wind, F. (author)
In Januari 1989 kreeg het RIW- Researchinstituut voor Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing verbonden aan de Faculteit der Bouwkunde van de Technische Universiteit te Delft, de definitieve opdracht voor het verrichten van een onderzoek ten behoeve van de Nota Volkshuisvesting. Dit onderzoek is uitgevoerd in twee delen, deel A: een...
book 1990
document
Houben, P.P.J. (author)
book 1988
document
Houben, P. (author)
book 1985
Searched for: subject%3A%22ouderen%22
(1 - 20 of 21)

Pages