Searched for: subject%3A%22overstromingen%22
(1 - 20 of 39)

Pages

document
Bisschop, C. (author), De Groot, B. (author), Zethof, M. (author), Leenders, J.K. (author)
Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) heeft voor 58 dijkringgebieden het overstromingsrisico, uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers, geanalyseerd. Na deze afzonderlijke dijkringringgebieden worden in dit rapport de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse voor het gehele Maasdal in de provincie...
report 2015
document
Mostert, E. (author)
Dit rapport is geschreven als dictaat bij het vak Waterrecht en -organisatie (CIE5500) dat aan de TU Delft gegeven wordt. Het boek kan echter ook van nut zijn voor anderen die zich voor het waterrecht en het waterbeheer interesseren. In dit rapport komen alle aspecten van het waterrecht in brede zin aan bod. In hoofdstuk 2 worden de...
lecture notes 2014
document
Klijn, F. (author), Van der Doef, M. (author), Asselman, N. (author)
Tijdens een studiedag over ‘Dijken voor de toekomst’, die KvK-Thema 1 in november 2011 samen met STOWA had georganiseerd, werd duidelijk dat veel discussie over ‘praktisch doorbraakvrije’ dijken het gevolg is van verschillende percepties, mede veroorzaakt doordat op onderdelen nog kennis ontbreekt. KvK heeft gevraagd enkele van die openstaande...
report 2014
document
Kothuis, B.L.M. (author), Heems, G.C. (author)
In dit proefschrift leggen Heems en Kothuis uit waarom overstromings- dreiging bij de meeste Nederlanders ‘niet leeft’. Zij beantwoorden vanuit sociaal cultureel perspectief de vraag hoe Nederlanders aan het begin van de 21e eeuw betekenis geven aan de omgang met waterveiligheid. Na de (bijna) overstromingen van de rivieren in 1993 en 1995 zette...
book 2012
document
Mens, M. (author)
In dit rapport is de systeemrobuustheid en het overstromingsrisico van de IJsselvallei (dijkringen 48 t/m 53) gekwantificeerd. Systeemrobuustheid staat voor de mate waarin een systeem kan blijven functioneren bij (onzekere) externe verstoringen. De volgende twee vragen zijn geadresseerd: 1) Welke inzichten levert de robuustheidsanalyse over het...
report 2012
document
Corzo Perez, G.A. (author)
This book presents the investigation of different architectures of integrating hydrological knowledge and models with data-driven models for the purpose of hydrological flow forecasting. The models resulting from such integration are referred to as hybrid models. The book addresses the following topics: A classification of different hybrid...
doctoral thesis 2009
document
Mosselman, E. (author), Luxemburg, W. (author), Solomatine, D. (author), Zwanenburg, C. (author), Vrouwenvelder, T. (author)
This document reports the progress of Delft Cluster project CT04.30 "Safety against flooding" till June 2009. Fundamental knowledge from the project has resulted in a large number of scientific publications, PhD theses and MSc theses. Work package A 1 in particular has resulted in high-profile scientific publications, immediately awarded with...
report 2009
document
Van der Ent, R. (author), De Brauw, H. (author), Nelissen, J. (author), Van den Berg van Saparoea, F. (author)
Introduction In May 2006 many rivers and creeks in the interior of Suriname caused flooding and a lot of inhabitants were surprised by the water. Over 22,000 people were struck in a way that their houses were (temporarily) uninhabitable. In the most places the duration of the flooding was limited to three to six days, after that the waterlevel...
report 2007
document
Jeuken, M.C.J.L (author), Hordijk, D. (author), Ides, S. (author), Kuijper, C. (author), Peeters, P. (author), Sonneville, B. de (author), Vanlede, J. (author)
report 2007
document
Mosselman, E. (author)
This document reports the progress of Delft Cluster project CT04.30 "Safety against flooding" till June 2009. Fundamental knowledge from the project has resulted in a large number of scientific publications, PhD theses and MSc theses. Work package A 1 in particular has resulted in high-profile scientific publications, immediately awarded with...
report 2007
document
Jonkman, S.N. (author)
The flooding of New Orleans due to hurricane Katrina in the year 2005 showed the world the catastrophic consequences of large-scale floods. This dissertation presents a method for the estimation of loss of life caused by the flooding of low-lying delta areas. It also includes a preliminary analysis of the loss of life due to the flooding of New...
doctoral thesis 2007
document
Zhang, G. (author)
doctoral thesis 2007
document
Kok, M. (author), Theunissen, R. (author), Jonkman, S.N. (author), Vrijling, J.K. (author)
Korte samenvatting van de overstromingen door hurricane Katrina in augustus 2005 in New Orleans en omgeving. Beschrijving van de effecten op het gebied en de bewoners, kwantitatieve inschatting van de gevolgend, en wat we hieruit voor Nederland kunnen leren. Uitgave met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken.
book 2006
document
Mierlo, M.C.L.M. van. (author), Buren, R. van. (author)
report 2006
document
Asselman, N.E.M. (author)
report 2006
document
Asselman, N.E.M. (author)
report 2006
document
Klis, H. van der (author), Baan, P.J.A. (author), Asselman, N.E.M. (author)
report 2005
document
Mierlo, M.C.L.M. van. (author)
report 2005
document
Klis, H. van der (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 2005
document
Mierlo, M.C.L.M. van. (author)
report 2005
Searched for: subject%3A%22overstromingen%22
(1 - 20 of 39)

Pages