Searched for: subject:"overstromingen"
(1 - 1 of 1)
document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
De afsluiting van de Zuiderzee had als voornaamste doel het creeren van. een zoetwatermeer, waarin gemakkelijk nieuwe landbouwgronden te verkrijgen waren. De afsluiting had tevens een gunstig effect op de veiligheid tegen overstromingsgevaar van de omliggende gebieden. Deze werden nu niet meer bedreigd door hoog opgestuwd zeewater (vooral bij...
master thesis 1978