Searched for: subject:"palen"
(1 - 18 of 18)
document
Huy, N.Q. (author)
Pile testing, which plays an importance role in the field of deep foundation design, is performed by static and non-static methods to provide information about the following issues: (Poulos, 1998) - The ultimate capacity of a single pile. - The load-displacement behavior of a pile. - The performance of a pile during the test conditions. - The...
report 2010
document
Breedeveld, J. (author)
In onderliggend rapport wordt onderzocht in welke mate de verschillende rekenmodellen, die in de dagelijkse praktijk worden toegepast om de mate van de omgevingsbeïnvloeding door een ophoging te voorspellen, het werkelijke grondgedrag dat tijdens en na de uitvoering van de BRICOR-ophoging is gemeten kunnen voorspellen. In het onderzoek zijn, in...
report 2009
document
Hoefsloot, F.J.M. (author)
In het algemeen is een door grond horizontaal belaste paal een 3-D situatie, die in 1 fase direct met een 3-D EEM-model (zoals PLAXIS 3D Foundation) kan worden gemodelleerd. Deze modellen zijn echter gecompliceerd en pas de laatste jaren eenvoudiger toepasbaar in de adviespraktijk. Een directe berekening is ook mogelijk met PLAXIS 2D. Het...
report 2008
document
Mastebroek, R. (author), Hoefsloot, F.J.M. (author)
In dit rapport is de case van de Europaboulevard opgenomen met betrekking tot validatie van modellen met betrekking tot paal-grondinteractie. In de periode tussen maart 1978 en september 1978 zijn in Amsterdam direct ten noorden van de kruising van de rijksweg A10 (Figuur 2-1) met de Europaboulevard bouwwerkzaamheden uitgevoerd. De...
report 2008
document
Hoefsloot, F.J.M. (author), Cherqaoui, I. (author)
In dit rapport zijn de cases opgenomen met betrekking tot validatie van bestaande modellen voor het bepalen van de horizontale grondvervorming. Het betreft de case NO-RECESS waaraan 2 afstudeerders, afzonderlijk, bij Fugro Ingenieursbureau hebben gewerkt. Het gaat om het afstudeerwerk van I. Cherqaoui en R. Servais. Naar aanleiding van beide...
report 2008
document
Van Eekelen, S.J.M. (author), Best, H. (author), Van Ruijven, J. (author)
De maatschappij stelt nieuwe eisen aan wegenbouw. De verkeersdoorstroming moet maximaal en de verkeershinder moet minimaal zijn. De aanleg van een weg(verbreding) moet dus sneller en er moet minder onderhoud nodig zijn. Bovendien wordt met nieuwe contractvormen de verantwoordelijkheid hiervoor bij de aannnemer gelegd. Hiermee worden innovatieve...
report 2007
document
Van Dijk, J.C.D. (author)
Medio 2007 wordt een veldproef georganiseerd in Waddinxveen in het kader van de validatie van de snelle paaltest. Initiatiefnemers van de proef is de DC/CUR commissie ‘validatie snelle paaltest’. Tijdens deze veldproef worden twee prefab betonpalen beproefd op met een statische en een snelle paaltest. De snelle paaltest wordt uitgevoerd door de...
report 2007
document
Jonker, A. (author)
Deze publicatie geeft een overzicht van eisen te stellen aan paalmatrassystemen. Deze veelbelovende techniek is in de afgelopen jaren een aantal malen in Nederland toegepast. Deze publicatie kan gezien worden als een aanvulling/uitbreiding van CUR-rapport 2002-7. Voor het rekenkundig ontwerp en de hierbij te beschouwen aspecten bestaan een...
report 2007
document
Feddema, A. (author)
Door grond horizontaal belaste palen komen voornamelijk voor als in een talud van een ophoging op slappe grond palen worden geplaatst, of wanneer een ophoging wordt aangebracht naast reeds geïnstalleerde palen in een fundering. Als gevolg van de ophoging zal de slappe grond verticaal zetten en ook horizontaal verplaatsen. Deze horizontale...
report 2006
document
Huy, N.Q. (author), Van Tol, A.F. (author), Hölscher, P. (author)
In order to improve the interpretation of the quasi-static (e.g. Statnamic) pile load tests, a research project has been started to investigate effects of the loading rate on the bearing capacity of a pile in sand. A series of laboratory tests has been carried out. The testing program consists of a series of triaxial tests for sand and a series...
report 2006
document
Van Eekelen, S.J.M. (author), Van Ruijven, J. (author), Hopman, V. (author)
In Schelluinen, Parallelweg 1, is een pilot aangelegd van de Kyotoweg. Dit is een duurzame en schone wegconstructie, die bestaat uit een matras op houten palen. De matras is opgebouwd met Hegemannmateriaal, een baggerspecieproduct en gewapend met een geotextiel. De pilot is van 18 t/m 25 november 2005 aangelegd. Bij de pilot is een uitgebreid...
report 2006
document
Van Eekelen, S.J.M. (author)
In Schelluinen zal een pilot worden aangelegd van de Kyotoweg. Deze weg bestaat uit een matras op houten palen. De matras wordt gebouwd van Hegemann materiaal, dat is een baggerspecieproduct. De matras wordt gewapend met een geotextiel. De pilot zal van 18 t/m 23 november 2005 worden aangelegd in Schelluinen. Dit rapport geeft in hoofdstuk 2 een...
report 2005
document
Van Eekelen, S.J.M. (author)
GeoDelft bedacht een milieuvriendelijk wegbouwconcept: de Kyotoweg. De ‘Kyotoweg’ is een milieuvriendelijke weg die bestaat uit gemodificeerd baggerslib op houten palen. Deze weg heeft tal van milieuvoordelen boven traditionele wegen op zand. GeoDelft werkt samen met onder andere Van Biezen (Willem van Delft), Kantakun (Arnout Beeker) en HUESKER...
report 2005
document
Catala, M.A. (author)
Pile foundations are widely used, mainly to transmit structural load to an underlying stiffer soil or rock. This limit state load a certain pile can sustain without failure is known as pile ultimate bearing capacity. During design stage load-tests are performed in-situ on test piles to determine, among others, the value of the bearing capacity....
report 2005
document
Archeewa, E. (author)
Pile load tests are commonly used by engineers to determine its bearing capacity. At present, there are three methods of pile load tests: the static, the dynamic and the quasi-static test. The static pile load test is done by applying an axial load on the pile with a long duration. The dynamic and quasi-static tests are done with an impact load...
report 2005
document
Dijkstra, J. (author)
When in-situ tests are performed to determine the ultimate capacity of a pile after the installation, quite a lot of types of tests are available. The following tests are generally used, in order from most used method to least used method: the static testing method, dynamic testing methods, pseudostatic and statnamic testing methods. During a...
report 2004
document
Johanson, J.C.P. (author)
Ten behoeve van de strandrecreatie bestaan plannen om langs de kust van Walcheren op daartoe geschikte plaatsen het aantal strandhuisjes uit te breiden. Aan het waterschap Walcheren wordt toestemming gevraagd om deze huisjes ook op de harde bekleding te plaatsen. Daartoe is het noodzakelijk om palen door de bekleding tot in het dijklichaam te...
report 1988
document
Nanninga, N. (author)
Jaartal geschat.
lecture notes 1965
Searched for: subject:"palen"
(1 - 18 of 18)