Searched for: subject%3A%22peilschalen%22
(1 - 1 of 1)
document
Scharp, J.C. (author)
Nota bevat een uiteenzetting over de bezwaren, die zich bij de bestaande peilschalen voordoen, ten einde nader te kunnen overwegen in hoeverre er aanleiding zou kunnen bestaan voor de Commissie om zich tot den Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat te wenden, ten einde op de wenschelijkheid van verbetering te wijzen. In het algemeen voldoen...
report 1944