Searched for: subject%3A%22pijpleiding%22
(1 - 7 of 7)
document
Veldman, M. (author), De Kloet, M. (author)
Voor het beschermen van pijpleidingen op de zeebodem wordt gebruik gemaakt van stortsteen. Echter is er nu een alternatief materiaal ontwikkeld, de ground consolidator. Een met barium verzwaard, van kunststof gemaakt voorwerp bestaande uit zeven staven die gezamenlijk de vorm van een open kubus hebben. Dit geeft de ground consolidator de...
bachelor thesis 2011
document
Anonymus, A. (author)
Achtergrond informatie bij de leidraad waterkerende kunstwerken, uitwerking betrouowbaarheidsanalyse, aanbevelingen voor sluitingsprocedures van keringen (stormvloedkeringen) en de betrouwbaarheid hiervan. Golfbelasting op verticale wanden, bepalen van ontwerphoogte, onderloopsheid en achterloopsheid. pijpleidingkruisingen, onderhoud en...
report 1997
document
Kollen, J. (author)
Een pijpleidig op de bodemvan de Noordzee wordt met behulp van het storten via de zuigbuisvan een sleephopperzuiger afgestort. Per stortpassage wordt ongeveer 3 - 5 cm zand aangebracht op de pijpleiding. Zand met een D50 van 500 micron geeft in de onderhavige situatie een ca. 1.1 maal zo goed rendement als zand met een D50 van 210 micron. De...
master thesis 1984
document
Klein Breteler, M. (author)
Het eerste deelprobleem, namelijk de stroomsnelheid rond de pijp, blijkt met de potentiaaltheorie opgelost te kunnen worden. De andere drie deelproblemen zijn tot op heden nog niet opgelost. Deze zijn: a) Hoeveel erosie is er te verwachten op het ribbeltje recht onder de pijp agv toenemend bodemtransport door de sterk tijd- em plaatsafhankelijke...
master thesis 1982
document
Van Driel, J.P. (author)
Berekend wordt de respons van een pijpleiding op een tweedimensionaal golfveld. De invloed van kortkammigheid en de gemiddelde voortplantingsrichting van het golfveld t.o.v. de pijp wordt bepaald. De resultaten zijn numeriek uitgewerkt.
master thesis 1982
document
Van Meerendonk, E. (author), Van Roermund, A.J.G.M. (author)
Ten behoeve van het opstellen van de randvoorwaarden bij het ontwerp van onderzeese pijpleidingen is het noodzakelijk het gedrag van de zeebodem in de directe omgeving van de leiding onder invloed van stroom, golven en combinaties daarvan te kennen. Dit verschijnsel is dermate complex, dat het nodig is het onderzoek ernaar in meerdere...
master thesis 1981
document
Provoost, G.A. (author)
Het doel van dit onderzoek is het vinden van een verklaring voor de invloed van relatief dunne lagen afzettingen op de transportkapaciteit van leidingen. Grote energieverliezen in watertransportleidingen, waarschijnlijk veroorzaakt door plastische afzettingen aan de binnenzijde van de buis worden in een groot aantal publikaties beschreven....
master thesis 1974
Searched for: subject%3A%22pijpleiding%22
(1 - 7 of 7)