Searched for: subject:"pijpleidingen"
(1 - 5 of 5)
document
Van der Velden, E.T.J.M. (author)
Het transport en de erosie van mengsels van zand met 10 tot 30 % slib is onderzocht. Zowel het transport in de algemene zin als de erosie rond pijpleidingen is in beschouwing genomen. De transport karakteristieken van zand waar zich slib in bevindt verschillen van die van zuiver zand. De critische bodem schuifspanning neemt toe voor een...
master thesis 1993
document
Bornauw, M. (author), De Mulder, T. (author)
Het erosiegedrag onder invloed van een uniforme stroom van een bodemmengsel bestaande uit 80% fijn zand en 20% slib (hoofdzakelijk kaoliniet), wordt bestudeerd in een grote en een kleine retournerende goot. De resultaten van de erosieproeven in de kleine goot worden vergeleken met deze in de grote goot, gebruik makend van hetzelfde zand...
master thesis 1990
document
Coens, J. (author), Torfs, H. (author)
Er wordt waargenomen dat pijpleidingen op de zeebodem zichzelf ingraven(self-burial). Indien pijpleidingen dit overal op gelijke wijze doen is er geen probleem. Men stelt echter vast dat het ingraven een plaatsafhànkelijk fenomeen is, met gevaar voor breuk als gevolg. Een onderzoek naar het erosiegedrag van de zeebodem is dan ook noodzakelijk....
master thesis 1989
document
Andringa, A.J. (author)
Deelrapportage. De laatste decennia heeft een omwenteling plaatsgevonden in het ter beschikking komen van nieuwe materialen voor pijpleidingen, o.a. thermoplasten. In de baggertechniek echter worden op het stort nog steeds stalen pijpen gebruikt. Diverse proeven zijn genomen voor het bekleden van die leidingen. Behalve aan boord van schepen...
master thesis 1987
document
Oudmaijer, K. (author)
Bij het verwerken van klei door een cutterzuiger treedt veelal het verschijnsel op, dat losgesneden kleibrokken tijdens het transport in de leiding nauwelijks oplossen, óf een bepaalde afstand nodig hebben om op te lossen. Het benodigde vermogen voor het transport van nauwelijks oplossende klei is aanzienlijk hoger dan voor opgeloste klei. Het...
master thesis 1985
Searched for: subject:"pijpleidingen"
(1 - 5 of 5)