Searched for: subject%3A%22placed%255C%2Bblocks%22
(1 - 5 of 5)
document
Molenkamp, Auke (author)
With the advance of urbanisation in coastal regions comes an increase in armoured shorelines and the destruction of coastal marine habitats. To combat this, ECOncrete Tech Ltd has developed a new eco-friendly armour unit, the CoastaLock. With its ecological advantages proven, its hydraulic performance is still largely unknown. This thesis aims...
master thesis 2022
document
Peters, D.J. (author)
Het project betreft het beproeven van teenconstructies met een horizontale kracht. De gedachte daarbij is dat deze kracht de belasting representeert die de bekleding uitoefent op de teenconstructie indien deze naar beneden glijdt en tegen de teen gaat rusten. Er zijn twee locaties beproefd. Op één locatie bestaat de teenconstructie uit een rij...
report 2008
document
Pilarczyk, K.W. (author)
The use of revetments, such as riprap, blocks and block mats, various mattresses, and asphalt in civil engineering practice is very common. The granular filters, and more recently the geotextiles, are more or less standard components of the revetment structure (PIANC, 1987,1992). Within the scope of the research on the stability of open slope...
report 2003
document
Van Hoof, P.J.M. (author)
De laatste jaren zijn er verscheidene rapporten verschenen met als onderwerp de sterkte van dijkbekledingen. Vaak was de conclusie dat de steenzettingen op de Nederlandse dijken een grotere sterkte hebben dan waarop zij ontworpen zijn. In dit rapport is een dijkbekleding gemodelleerd als een buigligger met als doel te verifieren of de eerder...
master thesis 2000
document
Suiker, A.S.J. (author)
master thesis 1995
Searched for: subject%3A%22placed%255C%2Bblocks%22
(1 - 5 of 5)