Searched for: subject%3A%22planvorming%22
(1 - 4 of 4)
document
Hooimeijer, F.L. (author), Rizzetto, F. (author), van den Broek, J. (author), Vermeulen, S. (author), Goselink, C.C. (author), Kreulen, M.M. (author), de Roode, M.W. (author), van der Voorn, A.C.M. (author)
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) richt zich op het bijkomend ruimtebeslag stelselmatig terugdringen door het ruimtelijk rendement te verhogen of wel te verdichten. Dit kan met behulp van klassieke verdichtingsstrategie├źn zoals hoogbouw of multifunctioneel grondgebruik, maar ook de ondergrond kan als volwaardige ruimte tegemoetkomen aan de...
report 2021
document
Tutert, T.S. (author)
master thesis 2012
document
Brochure van het Beheersverslag Rijkswateren IJsselmeergebied 2002-2004. De informatie is in uitgebreidere vorm in het gelijknamige rapport (IJG-rapport nr. 2006-04) te vinden. Er wordt een overzicht gegeven voor de jaren 2002, 2003 en 2004 van de toestand, zowel kwalitatief als kwantitatief, van de door Rijkswaterstaat IJsselmeergebied beheerde...
report 2004
document
Van Rooy, P.T.J.C. (author)
doctoral thesis 1997
Searched for: subject%3A%22planvorming%22
(1 - 4 of 4)