Searched for: subject%3A%22pomp%255C%2Baccumulatie%255C%2Bcentrale%22
(1 - 4 of 4)
document
Visser, P.J. (author), Ribberink, J.S. (author), Kalkwijk, J.P.T. (author)
Eén van de mogelijkheden voor het opslaan van energie is een bekken met een relatief hoge waterstand (Pomp Accumulatie Centrale). Het bekken is omringd met een dijk van zand, die vanwege de mogelijkheid van doorbreken een risico voor de aangrenzende gebieden betekent. Het maximale uitstroomdebiet bij dijkdoorbraak is een belangrijke grootheid...
report 1986
document
Anonymus, A. (author)
Deze nota is het verslag van de eerste fase van de studie met betrekking tot de bekkenbouw voor een PACbekken voor de kust. Het doel van deze eerste fase is het kiezen van èèn of enkele voorkeursvarianten op basis van verkennende berekeningen en beschouwingen, uitgaande van de doelstellingen, omschreven in het projectplan. De eerste fase voor...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
Uitgangspunt voor de vergel ijkende studie naar bekkendijken vormt het projectplan, later aangevuld met twee hogere bekkens, 5 hoofdvar ianten worden onderscheiden, nml. bekkens met een hoog en laag waterstand van: + 18/+ 12 m; + 25/+ 16 m; + 40/+ 26.5 m; + 50/+ 40 m; + 60/+ 47.5 m. Hoofdeis te stellen aan de bekkendijk is waterkering met...
report 1985
document
Begemann, C.L. (author)
Overzicht van pomp-accumulatie centrales. Jaartal geschat
lecture notes 1965
Searched for: subject%3A%22pomp%255C%2Baccumulatie%255C%2Bcentrale%22
(1 - 4 of 4)