Searched for: subject%3A%22primaire%255C+waterkering%22
(1 - 6 of 6)
document
Boers, M. (author)
Dit document bevat een fenomenologische beschrijving van het faalmechanisme duinafslag. Er wordt beschreven welke belasting en welke sterkte er onder maatgevende omstandigheden aanwezig zijn. Vervolgens wordt beschreven hoe het faalmechanisme duinafslag plaatsvindt, hoe dit kan leiden tot falen van de primaire waterkering en hoe de...
report 2015
document
Welsink, M.W.J. (author)
The storm surge barrier and levees located in the Hollandsche IJssel do not fulfill the current safety standards according to the third nationwide safety assessment. The non-closure probability of the storm surge barrier is too high and the inner slope stability of the levees is too low. Besides the problems regarding the flooding safety also...
master thesis 2013
document
Klein Breteler, M. (author)
In Nederland zijn er vele havendammen die de primaire waterkeringen plaatselijk beschermen tegen grote golfaanval. Zelfs onder maatgevende omstandigheden zijn vele van deze dammen nog hoog genoeg om een belangrijk reducerende werking te hebben op de inkomende golven. Deze golfreducerende werking is met name zeer welkom als de toetsing van de...
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
Op 15 januari 1996 is de Wet op de waterkering in werking getreden. DezeWet schrijft voor dat de waterkeringbeheerder iedere vijf jaar aan GedeputeerdeStaten dient te rapporteren over de algemene waterstaatkundige toestand vande primaire waterkeringen in zijn beheersgebied. Gedeputeerde Statenrapporteert vervolgens aan de Minister van Verkeer en...
report 2003
document
Timmer, D.F. (author), De Looff, A.P. (author), Holtrop, A. (author), Van Driel, G.B. (author)
Op 15 januari 1996 is de Wet op de waterkering in werking getreden. DezeWet schrijft voor dat de waterkeringbeheerder iedere vijf jaar aan GedeputeerdeStaten dient te rapporteren over de algemene waterstaatkundige toestand vande primaire waterkeringen in zijn beheersgebied. Gedeputeerde Statenrapporteert vervolgens aan de Minister van Verkeer en...
report 2002
document
Steetzel, H.J. (author)
Uit recent onderzoek is gebleken dat de Hondsbossche en Pettemer Zeewering op korte termijn niet meer aan de wettelijke normen voldoen. In dat kader zijn er versterkingsmaatregelen geformuleerd waarbij de kruin en het binnentalud van de dijken zodanig worden versterkt dat eventueel overslaand water niet tot falen van de dijk zal leiden. Voor de...
report 2001
Searched for: subject%3A%22primaire%255C+waterkering%22
(1 - 6 of 6)