Searched for: subject:"productie"
(1 - 17 of 17)
document
Niaounakis, T. (author), Urlings, T.H. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Productiviteitstrends in het gevangeniswezen is een studie naar de samenhang tussen regulering en productiviteit in het gevangeniswezen gedurende de periode 1970-2012. De productiviteitsontwikkeling in deze periode vertoont een grillig verloop. Dit blijkt voor een belangrijk deel samen te hangen met de ontwikkeling van de bezettingsgraad. Door...
working paper 2014
document
Groenewold, S. (author), Ruardij, P. (author), Van der Meer, J. (author), Duineveld, G. (author), Bergman, M. (author), Rijnsdorp, A. (author)
Het doel van dit deelproject om de effecten van de aanleg van Flyland (veranderingen gesuspendeerd inert particulair materiaal in de waterkolom, fytoplanktonconcentraties en sedimentatie) op lager trofisch niveau (macrobenthos) beter door te vertalen naar hogere trofische niveaus zoals b.v. garnalen en vissen. Het gaat om een kwantitatieve...
report 2003
document
Buijs, T.F.A. (author)
master thesis 2002
document
Buijs, T.F.A. (author)
master thesis 2002
document
Buijs, T.F.A. (author)
master thesis 2001
document
Veldhuizen, W.M. (author)
master thesis 2001
document
Hengst, S. (author)
book 1999
document
Broers, J.W. (author), Weima, M.J.A. (author)
Het doel van dit project is het verschaffen van kwantitatieve informatie voor de opstellers van het Structuurschema Oppervlatedelfstoffen (SOD II) met betrekking tot het verwachte aanbod aan secundaire grondstoffen in de periode 1996-2015 en de verwachte toepassingsmogelijkheden hiervan. In het rapport wordt een overzicht gegeven van de...
report 1998
document
Hengst, S. (author), Dirkse, C. (author)
other 1998
document
Van den Bergh, S.A. (author), Friedrich, T. (author), Horneman, D.A. (author), Smit, M. (author)
report 1997
document
De Wolff, C.J. (author), Van Gemert, B.J. (author), Lie, S. (author), Burggraaf, R. (author)
report 1997
document
BOS (author)
doctoral thesis 1996
document
Linssen Yachts (author)
other 1989
document
Hemler, A.W.G. (author)
other 1988
document
TNO (author)
other 1985
document
Naval consult holland (author)
other 1984
document
MARIN (author)
other 1982
Searched for: subject:"productie"
(1 - 17 of 17)