Searched for: subject%3A%22programma%255C%2Bvan%255C%2Beisen%22
(1 - 4 of 4)
document
Esser, T. (author)
Duaal afstudeeronderzoek Real Estate & Housing en Architectuur over Geintegreerd Programmeren in Nederland. Bij gebruik van deze methode kan het ontwerpproces invloed uitoefenen op het programma van eisen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het programma van eisen gedurende het ontwerpproces aan te te passen bij veranderende wensen en eisen...
master thesis 2011
document
Visser, M. (author), Vreman, C. (author)
Binnen Rijkswaterstaat is het opstellen van de Klant Eisen Specificatie onderdeel van het vaststellen van de klantvraag. Dit is de tweede stap uit het Stappenplan Systems Engineering voor RWS projecten. In de Klant Eisen Specificatie staan kaderstellende onderdelen, zoals de probleem- en doelstelling en beschrijving van het System of Interest,...
report 2011
document
Rogaar, M. (author)
Duurzaamheid is een overheersend begrip geworden in de maatschappij. Bedrijven willen steeds duurzamer ondernemen en ook de bouw lijkt hiervan in de ban te zijn. In steeds meer bouwprojecten is duurzaamheid zelfs een van de belangrijkste criteria geworden. Sommige opdrachtgevers beweren zelfs de duurzaamste te zijn. Andere zijn huiverig voor...
master thesis 2011
document
Van den Berg, S. (author)
master thesis 2010
Searched for: subject%3A%22programma%255C%2Bvan%255C%2Beisen%22
(1 - 4 of 4)