Searched for: subject%3A%22projecten%22
(1 - 8 of 8)
document
Korthals Altes, W.K. (author)
Binnen de planologie is veel onderzoek gedaan naar grote stedelijke projecten. De bij besluitvorming voorgestelde kosten en baten van zulke projecten zijn notoir onbetrouwbaar gebleken. Grote projecten kosten meestal meer dan geraamd, de realisatie duurt langer en de maatschappelijke baten vallen vaak tegen. Ook de Omgevingswet en het...
journal article 2018
document
Jonkman, S.N. (author), Nillesen, A.L. (author), Oosterlo, P. (author), De Kort, R.P.J. (author)
De afgelopen jaren (2010 - 2015) zijn er in Nederland vele in het oog springende waterbouwkundige projecten gerealiseerd. Aansprekende voorbeelden betreffen onder meer Maasvlakte 2, de Zandmotor, de ontpoldering van de Noordwaard en de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Ook in de lokale watersystemen zijn diverse interessante projecten gebouwd....
book 2016
document
Meurs, P.H. (author), Van Thoor, M.T.A. (author)
De verbouwing van het Rijksmuseum ging om meer dan het aanpassen van een verouderd museum aan de eisen van de tijd. Staatssecretaris Rick van der Ploeg schreef op 19 september 2000 aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de direc- teur van het Rijksmuseum dat het kabinet had besloten tot de totale vernieuwing van het museum. Het gevolg hiervan...
book chapter 2013
document
Bexkens, D. (author)
Het onderzoek gaat in op verschillende aanpakvormen voor bewonersparticipatie in vier Krachtwijken. Kern van het onderzoek is de relatie tussen de aanpak voor bewonersparticipatie en de uitwerking(en) daarvan op de deelname en effectiviteit. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan voor het bevorderen en verbeteren van bewonersparticipatie in...
master thesis 2010
document
Brouwer, M. (author), Luiten, H. (author), Willems, M. (author)
De Rekenkamercommissie van het Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer heeft TNO gevraagd drie fysieke projecten door te lichten op hun procesgang. De drie onderzochte projecten zijn: Herinrichting Archimedesweg (2003-2006); Sloop/nieuwbouw Multifunctioneel Centrum Joubertstraat (1998 – heden) en Sanering en Herontwikkeling Polderweggebied (1990-heden),...
report 2009
document
Smeets, J.W. (author)
book 1988
document
Van Eijk, J.J.A.M. (author)
book 1987
document
Hakkesteegt, P. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van onderzoekresultaten van de vakgroepen VERKEER en POO (Planning, Ontwerpen en Organisatie) van de Faculteit der Civiele Techniek en van de vakgroep TBB (Techniek, Bedrijf en Bestuur) van de Faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Het betreft het onderzoek...
report 1987
Searched for: subject%3A%22projecten%22
(1 - 8 of 8)