Searched for: subject%3A%22rampenbestrijding%22
(1 - 6 of 6)
document
Nieuwenhuis, M. (author), Verbraak, G. (author), Van Roosmalen, D. (author)
In 2020 vormen de waterschappen een (veer)krachtig partnerschap in crisisbeheersing. Zowel in de voorbereiding als de feitelijke bestrijding van crises. Dit bereiken zij door vergaande samenwerking tussen de waterschappen en door het aangaan van optimale allianties met hun belangrijkste partners in crisisbeheersing: de veiligheidsregio’s. Een...
report 2013
document
Jagtman, H.M. (author), Ale, B.J.M. (author), Kluin, M.H.A. (author), Sillem, S. (author)
Op woensdag 5 januari 2011 werden diverse communicatiemiddelen ingezet om de bevolking te alarmeren en informeren over de brand die was uitgebroken bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk. De waarschuwingen op 5 januari en de dag erna richtten zich op mogelijke directe gevaren als gevolg van inademing van de rook. Daarom werd advies afgegeven...
report 2011
document
Jagtman, H.M. (author), Wiersma, J.W.F. (author), Sillem, S. (author), Ale, B.J.M. (author)
In de periode 2005-2007 heeft de Nederlandse overheid samen met private partijen in een aantal praktijkproeven ervaring opgedaan met de toepassing van de technologie cell broadcast voor burgeralarmering. De praktijkproeven zijn uitgevoerd in vier verschillende gebieden in het land: Zoetermeer, Zeeland, Amsterdam en op Walcheren en Zuid-Beveland....
report 2008
document
Kok, M. (author), Theunissen, R. (author), Jonkman, S.N. (author), Vrijling, J.K. (author)
Korte samenvatting van de overstromingen door hurricane Katrina in augustus 2005 in New Orleans en omgeving. Beschrijving van de effecten op het gebied en de bewoners, kwantitatieve inschatting van de gevolgend, en wat we hieruit voor Nederland kunnen leren. Uitgave met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken.
book 2006
document
Verheij, F.J. (author), Bockholts, P. (author)
Een groot deel van Nederland bevindt zich onder de zeespiegel en daarmee ook beneden het peil van de grote rivieren, zeker ten tijde van hoog water. De beschermende dijken sluiten echter een overstroming niet geheel uit. Een groot dijkverbeteringsprogramma is in uitvoering om de kans op een overstroming verder te reduceren en bovendien voor alle...
report 1994
document
Anonymus, A. (author)
Gedetailleerd verslag van de stormvloed van 1 februari 1953, de schade aan dijken en duinen en maatregelen tot het provisorisch herstel van de schade. Het oorspronkelijke rapport is uitgebracht in één band, maar om praktische redenen in losse pdf's per hoofstuk ondergebracht.
report 1961
Searched for: subject%3A%22rampenbestrijding%22
(1 - 6 of 6)