Searched for: subject%3A%22re%25C3%25ABle%255C+functies%22
(1 - 1 of 1)
document
Meulenbeld, B. (author), Grootendorst, A.W. (author)
Deel 2 behandelt functies met twee of meer variabelen. De hoofdstukken gaan over impliciete functies, extreme waarden, vectoranalyse, vlakke krommen, ruimtekrommen, lijnintegralen, meervoudige integralen, integraalstellingen, massa, zwaartepunt en traagheidsmoment traagheids moment, en de gamma- en bêta-functie.
book 1986