Searched for: subject%3A%22rekenmethode%22
(1 - 4 of 4)
document
Steenbergen, R.D.J.M. (author), Lentzen, S.S.K. (author), Koopman, A. (author)
In dit TNO rapport is een Standaard RekenMethode voor Trillingen (SRM-T) ontwikkeld om het trillingsrisico als gevolg van passerende treinen al in een vroeg stadium te kunnen inschatten.
report 2009
document
Anonymous, A. (author)
Dit rapport bevat een aanpassing aan het gelijknamige rapport uit 2002 met rapportnummer 2002.034. SAMENVATTING De hydraulische randvoorwaarden voor de Nederlandse primaire waterkeringen worden elke vijf jaar vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze randvoorwaarden zijn buitengaats van havens afgegeven. Om de primaire...
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
De hydraulische randvoorwaarden voor de Nederlandse primaire waterkeringen worden elke vijf jaar vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze randvoorwaarden zijn buitengaats van havens afgegeven. Om de primaire waterkeringen die rondom de haven liggen te kunnen toetsen op veiligheid, is een vertaling nodig van de hydraulische...
report 2002
document
Verhagen, H.J. (author)
In het kader van het landelijk kustbeleid is een methode voor het berekenen van de kustlijn ontwikkeld (nota wba-n-90.125). De aldaar beschreven methode wordt hier toegepast voor een aantal kustvakken (Ameland, Callantsoog, Kop van Schouwen). Geconcludeerd wordt dat de gebruikte rekenmethode een redelijk stabiel beeld van de kustlijnligging geeft.
report 1990
Searched for: subject%3A%22rekenmethode%22
(1 - 4 of 4)