Searched for: subject%3A%22rekenmodel%22
(1 - 8 of 8)
document
Schmidt, R.P.E. (author)
Financial feasibility of office conversions. Hoge leestand op de kantorenmarkt, afwaarderingen en demografische ontwikkelingen bieden kansen voor projectontwikkelaars; kansen op het gebied van herbestemming van leegstaande kantoren naar woningen. De praktijk wijst echter uit dat onder invloed van gebrek aan inzicht in financiele haalbaarheid,...
master thesis 2012
document
Mastbergen, D.R. (author)
Dit rapport betreft de eindrapportage van Delft Cluster project WP 04 43 11, Stabiliteit Oevers bij verdieping Waterbodem, in Ontwikkeling Wetlands, dat vier jaar heeft gelopen en thans is afgerond met budgetten in het kader van BSIK en eigen “matching” speurwerk van Deltares. In het verleden is in het kader van het onderzoek Storten van Zand...
report 2009
document
Wattel, Egbert (author)
master thesis 2003
document
Van Esch, J.M. (author)
De stabiliteit van dijken varieert in de tijd, bijvoorbeeld als gevolg van tijdsafhankelijke randcondities. Hierbij valt te denken aan de invloed van een hoogwatergolf op een rivierdijk of het getij op een zeedijk. Als gevolg van de variërende buitenwaterstanden variëren de grondwaterdrukken in het dijklichaam, dit vertaalt zich direct in...
report 2001
document
Klooster, P.J.F. (author)
other 1999
document
Klooster, P.J.F. (author)
other 1999
document
Klooster, P.J.F. (author)
other 1999
document
Groot, J.M. (author)
Deel I: Stromingsonderzoek Deel II: Uitzakkingsonderzoek Deel III: Vervolg uitzakkingsonderzoek I: Doel van het onderzoek is het verkleinen van de overvloeiverliezen aan het eind van de laadcyclus bij een sleephopperzuiger, ter verhoging van het rendement. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen, moet een antwoord worden gevonden op de volgende...
master thesis 1981
Searched for: subject%3A%22rekenmodel%22
(1 - 8 of 8)