Searched for: subject%3A%22restauraties%22
(1 - 19 of 19)
document
Luijendijk, Pauline (author)
Steenfabrieken en uiterwaarden, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op zoek naar klei paradeerden ze langs de rivier, waardoor het landschap gevormd werd voor de rivier. Door een samengaan van natuurlijke processen en menselijk handelen bleef bijzondere flora en fauna achter, maar ook ovenlichamen en hoge schoorsteen die herinneren aan...
master thesis 2016
document
Meurs, P.H. (author), Van Thoor, M.T.A. (author)
De verbouwing van het Rijksmuseum ging om meer dan het aanpassen van een verouderd museum aan de eisen van de tijd. Staatssecretaris Rick van der Ploeg schreef op 19 september 2000 aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de direc- teur van het Rijksmuseum dat het kabinet had besloten tot de totale vernieuwing van het museum. Het gevolg hiervan...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author)
Bij de verbouwing van grote monumenten in overheidsbezit is het in Nederland gebruikelijk om naast de hoofdarchitect een restauratiearchitect aan te stellen. Daarom werd er voor het Rijksmuseum een aparte selectie onder vijf restauratie- architectenbureaus gehouden. Bij deze complexe opgave bleek de formulering van de opdracht en de...
book chapter 2013
document
Meurs, P.H. (author)
De keuze voor de architecten van het nieuwe Rijksmuseum speelde in 2000. Het was de bedoeling de opgave in drieën te splitsen en drie architecten te selecteren: een hoofdarchitect, een restauratiearchitect en een architect voor het Atelier- gebouw aan de Hobbemastraat. Voor dergelijke grote overheidsopdrachten is een Europese...
book chapter 2013
document
Van Thoor, M.T.A. (author), Meurs, P.H. (author)
Op 13 april 2013 werd het Rijksmuseum Amsterdam heropend, na een verbouwing die zich over meer dan een decennium uitstrekte. Het gebouw dateert oorspron- kelijk uit 1885 en is ontworpen door architect P.J.H. Cuypers (1827–1921). In meer dan een eeuw tijd onderging het tal van grote en kleine verbouwingen, ingegeven door ruimtegebrek, groeiende...
book chapter 2013
document
Van Bommel, A.J. (author)
journal article 2013
document
Klompenhouwer, M.G.M. (author)
In ‘Op Niveau Wonen en Werken in Werelderfgoed’ gaan we op zoek naar het duurzame geheim van het Amsterdamse grachtenpand. Het historisch, architectonisch literatuur- en bronnenonderzoek (waar deze scriptie het eindresultaat van is) omvat een drietal naastgelegen interieurs aan de Keizersgracht in Amsterdam met elementen uit zowel de 17e, 18e,...
master thesis 2013
document
Van der A, E.C. (author)
Restauratie en uitbreiding van het "Huis met den Lindeboom" in de context van historisch Vlaardingen.
master thesis 2012
document
Groot, C.J.W.P. (author), Gunneweg, J. (author)
Het in september 2012 afgeronde ‘Onderzoek Aanpak Vochtproblematiek zwaar regenbelast historisch metselwerk gemetseld in kalkmortels’, beoogde de kennisleemten op te vullen die bij een eerder verkennende onderzoek naar de ernstige vochtproblematiek bij bakstenen molenrompen (onderzoek 2000-2002), waren vastgesteld. Deze problemen bleken zich...
report 2012
document
Van Broekhuijsen, H.L. (author)
Onderzoek Waardestelling Masterplan Architectonisch ontwerp Bouwtechnische uitwerking
master thesis 2012
document
Kroon, L.K. (author)
In de Utrechtse wijk Hoograven (Utrecht-Zuid) staat al decennialang een ruïne van een steenfabriek, vlakbij de splitsing van de Vaartse Rijn en het Merwedekanaal, even ten noorden van de A12. De steenfabriek, met de naam "De Liesbosch", stamt uit 1916, maar sinds 1983 resten er slechts vier muren. Tijdens dit afstudeerproject is een studie...
master thesis 2012
document
Polman, M.G. (author)
De aanleiding voor het schrijven van een proefschrift over de kleuren van het nieuwe bouwen waren de vele materiaaltechnische kleuronderzoeken die door mij zijn uitgevoerd ten behoeve van restauratie van monumenten van het nieuwe bouwen. De gebouwen blijken kleurrijk te zijn geweest maar dat is nauwelijks in geschreven bronnen terug te vinden....
doctoral thesis 2011
document
Quist, W.J. (author)
Dit proefschrift gaat over de keuze van natuursteensoorten ter vervanging van witte Belgische zandige kalksteen bij de restauratie van Nederlandse monumenten in de periode die loopt van het einde van de negentiende tot het einde van de twintigste eeuw. De studie is gericht op het identificeren van de keuzeargumenten en de gevolgen hiervan....
doctoral thesis 2011
document
Groot, C.J.W.P. (author), Gunneweg, J. (author)
Het in september 2012 afgeronde ‘Onderzoek Aanpak Vochtproblematiek zwaar regenbelast historisch metselwerk gemetseld in kalkmortels’, beoogde de kennisleemten op te vullen die bij een eerder verkennende onderzoek naar de ernstige vochtproblematiek bij bakstenen molenrompen (onderzoek 2000-2002), waren vastgesteld. Deze problemen bleken zich...
report 2007
document
Groot, C.J.W.P. (author), Gunneweg, J. (author)
Het in september 2012 afgeronde ‘Onderzoek Aanpak Vochtproblematiek zwaar regenbelast historisch metselwerk gemetseld in kalkmortels’, beoogde de kennisleemten op te vullen die bij een eerder verkennende onderzoek naar de ernstige vochtproblematiek bij bakstenen molenrompen (onderzoek 2000-2002), waren vastgesteld. Deze problemen bleken zich...
report 2007
document
Groot, C.J.W.P. (author), Gunneweg, J. (author)
Het in september 2012 afgeronde ‘Onderzoek Aanpak Vochtproblematiek zwaar regenbelast historisch metselwerk gemetseld in kalkmortels’, beoogde de kennisleemten op te vullen die bij een eerder verkennende onderzoek naar de ernstige vochtproblematiek bij bakstenen molenrompen (onderzoek 2000-2002), waren vastgesteld. Deze problemen bleken zich...
report 2007
document
Veerman, M.T. (author)
De belangrijkste opgave voor deze afstudeeropdracht was het zoeken naar een oplossing om Terminal 1 en 2 (1 gebouw) klaar te maken voor de toekomst. Een groei naar 80 miljoen reizigers binnen de bestaande terminals is voor Schiphol zeer wenselijk. Mijn oplossing voor deze opgave richtte zich met name op het onderscheiden van stromen mensen en,...
master thesis 2004
document
Jongeneel, C. (author)
journal article 1999
document
Kamphuis, J. (author)
De Werkgroep Restauratie, opgericht in 1967 om aan de afdeling der Bouwkunde van de Technische Hogeschool Delft de specialisatie tot restauratie-architect mogelijk te maken, werd in 1977 door de afdelingsraad als werkgroep volgens de Wet Universitaire Bestuurshervorming goedgekeurd. Binnen de studiespecialisatie Restauratie is de laatste jaren...
book 1986
Searched for: subject%3A%22restauraties%22
(1 - 19 of 19)