Searched for: subject:"retention%5C%2Bbasins"
(1 - 2 of 2)
document
Pol, J.C. (author)
Design water levels are a basic concept in flood risk management practice. These water levels with a specified return period are used for the design of dikes and other flood protection measures along the river Meuse. Current practice is that these water levels are determined by hydrodynamic simulation of a standard design hydrograph at the...
master thesis 2014
document
Van Leengoed, V.H. (author)
Na het hoge water in de Maas in 1993 en 1995 is projectorganisatie De Maaswerken opgericht. Deze heeft onder meer als doel gesteld om de bewoonde gebieden langs de onbedijkte Maas te beschermen tegen hoogwater tot een niveau dat gemiddeld 1/250 keer per jaar optreedt. Een van de geplande maatregelen om dit doel te bereiken is de aanleg van...
master thesis 2002