Searched for: subject%3A%22revetment%22
(21 - 40 of 171)

Pages

document
Hai, T.L. (author), Verhagen, H.J. (author)
Many dike failures have been ignited by damage due to erosion on the landward slopes. This paper investigates how grass covered slopes perform when being attacked by overtopping flow during storm surges. Based on observations during a number of simulator tests, damage is classified into three types 'head-cut', 'roll-up' and 'collapse' depending...
conference paper 2014
document
Van Geer, P.F.C. (author), Van Thiel de Vries, J.S.M. (author), Boers, M. (author), Den Bieman, J.P. (author), McCall, R.T. (author)
This paper presents adaptations to the XBeach model aimed at including the relevant processes for the generation of scour holes at the toe of a revetment. Dutch assessment rules for the safety of sea defenses need to be adjusted to cope with a combination of sandy dunes and hard elements. To that end, the XBeach model is prepared to be...
conference paper 2014
document
Kishoen Misier, R.K. (author)
Nowadays, in the Netherlands there are about 600 kilometers of asphaltic revetments lying mainly on sea dikes of which approximately 400 km of dike is covered with asphalt concrete [STOWA, 2011]. Asphalt concrete revetments are applied the most and are mostly of older age. Because of the older age it needs intensive care involving periodic...
master thesis 2014
document
Van der Meer, J.W. (author), Hoffmans, G. (author), Van der Hoven, A. (author)
Within the framework of WTI, Research and Development of Flood Defence Assessment Tools (Wettelijk Toetsinstrumentarium), which is called in Dutch: WTI-2017 "Onderzoek en ontwikkeling landelijk toetsinstrumentarium", research was carried out to develop an erosion model for grass in the wave run-up zone consistent with the current model in use...
report 2014
document
Arecco, P. (author), Li, Y. (author), Miranda Eguez, C. (author), Ruiz Fuentes, M.J. (author)
The Afsluitdijk (Enclosure Dam) is a major causeway in the Netherlands, which was constructed between 1927 and 1933, running from Den Oever on Wieringen in North Holland province, to the village of Zurich in Friesland province. The dam is 32 kilometers long and 90 m wide, with an initial height of 7.25 m above sea-level and a slope of 1:4 ...
student report 2013
document
Jassim, I. (author), Tan, S. (author), Vermeer, P.A. (author), Hicks, M.A. (author)
The numerical simulation of wave attack on a sea dike with an asphalt concrete revetment during a severe storm is carried out using the dynamic Finite Element Method. When wave loads attack the revetment during such a storm, both the revetment and the underlying soil may be damaged. The two-phase flow equations are considered, to study the...
conference paper 2012
document
Van Thiel de Vries, J.S.M. (author)
In a situation with a narrow dune, the dune base can be protected with a revetment to reduce dune erosion during extreme events. To quantify the effects of a revetment on storm impact, the functionality of the numerical storm impact model XBeach (Roelvink et al., 2009) is extended to account for the complex morphodynamics around revetments. Here...
conference paper 2012
document
Verhagen, H.J. (author)
Apart from many ecological advantages, mangroves in front of a coastal defence may lower the construction and maintenance costs of the defence. Although mangroves have hardly any reducing effect on water levels (and on tsunami impact) mangroves may significantly reduce wave attack on a coastal dike, and in this way reduce the cost of a revetment...
conference paper 2012
document
Dorst, K. (author), Provoost, Y. (author), Verhagen, H.J. (author)
A revetment of pattern placed elements, or a so called pitching, is used worldwide to protect shorelines and embankments. Also in The Netherlands more than 500 km of river, lake and sea dikes is protected by pitchings. Until the 60’s the design and construction of pitchings was based on experience. After the first damages on pitchings and the...
conference paper 2012
document
Klein Breteler, M. (author)
In het kader van de toetsing van de waterkeringen zoals voorgeschreven in de Waterwet dienen ook steenzettingen elke zes jaar getoetst te worden. Om de toetsing te vereenvoudigen is door Rijkswaterstaat in 2006 het initiatief genomen om een computerprogramma te laten ontwikkelen dat al het rekenwerk en de beoordelingen uitvoert. Er is gekozen...
report 2012
document
Klein Breteler, M. (author)
In het rekenmodel Steentoets wordt weliswaar rekening gehouden met de belastingduur, maar gedurende de belastingperiode wordt gerekend met een constante golfhoogte. Voor het meewegen van een variërende golfhoogte gedurende de belastingperiode zijn er twee methodes vergeleken. Om de twee methodes goed te kunnen vergelijken is de werkelijke...
report 2012
document
Davidse, M.P. (author), 't Hart, R. (author), De Looff, A.P. (author), Montauban, C.C. (author), Van de Ven, M.F.V. (author), Wichman, B.G.H.M. (author)
Sinds het uitkomen van het Technisch Rapport Asfalt voor Waterkeren, is er de nodige kennis en ervaring opgedaan met het beoordelen van de veiligheid van asfaltdijkbekledingen. Op basis daarvan is de gehanteerde toetsmethode op een aantal punten verbeterd. Dit rapport bevat geactualiseerde kennis m.b.t. het toetsen, inspecteren en ontwerpen van...
report 2012
document
Van Cuyck, T. (author)
In dit onderzoek is een voorzet gemaakt voor een sterktebeproeving van verouderd Elastocoast door middel van cilindrische proefstukken. Daarnaast is een vervolgevaluatie gemaakt van de proefvakken bij Petten en Zuidbout, alsmede een eerste evaluatie van het productievak Elastocoast bij Bath langs de Oosterschelde.
bachelor thesis 2011
document
Mourik, G.C. (author), Klein Breteler, M. (author)
Steenzettingen boven de stilwaterlijn (bijvoorbeeld toetspeil) ondervinden een veel kleinere belasting dan steenzettingen onder de waterlijn. Hiervoor zijn globale invloedsfactoren opgenomen in Steentoets op basis van enkele Deltagootproeven, maar deze houden nog geen rekening met de invloed van een berm in het talud. Om een breder toepasbaar...
report 2011
document
Muttray, M.O. (author)
The Hillblock is a concrete element for the protection of dike slopes. Delta Marine Consultants (DMC) investigated the hydraulic properties of the Hillblock in 2D model tests. Wave run-up measurements have been performed on dike slopes with Hillblock revetment and on a smooth impermeable reference slope. The model tests have been carried out at...
report 2011
document
Mourik, G.C. (author)
De kennis betreffende de invloed van de belastingduur op de stabiliteit van steenzettingen komt voort uit modelonderzoek, dat is uitgevoerd met een vaste waterstand en gelijke golfcondities. In werkelijkheid zullen de waterstand en golfcondities varieren tijdens een storm. Er is behoefte een brug te slaan tussen de kennis uit dat modelonderzoek...
report 2011
document
Mourik, G.C. (author)
Het is gebleken dat onder sommige omstandigheden de belasting volgens Steentoets veel dieper onder water aangrijpt op een steenzetting, dan in werkelijkheid het geval is. Dit is het geval bij ondiepe voorlanden en relatief lange golven, zoals dat veel langs de Waddenzeekust voorkomt. Dat leidt ertoe dat de berekende maatgevende waterstand soms...
report 2011
document
't Hart, R. (author)
Uitgaande van een dijkvakbenadering is een probabilistische analyse voor het mechanisme toplaagstabiliteit uitgevoerd. Er is een faalfunctie gekozen en er zijn op grond van de beschrijvingen in het TR steenzettingen en de huidige ontwerppraktijk verwachtingswaarden en spreidingen voor de invoerparameters van het rekenmodel Steentoets2008...
report 2011
document
Gier, F. (author), Mönnich, J. (author), Schüttrumpf, H. (author), Van der Meer, J.W. (author)
Revetments protect the shorelines of coasts, estuaries and rivers against wind wave, ship wave, current and ice attack. The resistance of revetments essentially depends on the properties of the cover layer. The resistance of interlocked pattern placed revetments depends on the weight of the individual stones and the interlocking. Extensive large...
report 2011
document
Gier, F. (author), Schüttrumpf, H. (author)
Während des Versuchszeitraums wurden vier verschiedene Modellphasen durchgeführt. Die Modellphasen 1 bis 3 variiteren nur bezüglich der zum Einsatz kommenden Verkalit-Deckwerksteine. Der unterliegende Deckwerksaufbau hingegen stellte mit der Schichtenabfolge Sand, Kornfilter, Geotextil einen nach den Regeln der Technik anerkannten...
report 2011
Searched for: subject%3A%22revetment%22
(21 - 40 of 171)

Pages