Searched for: subject%3A%22revetment%22
(61 - 80 of 171)

Pages

document
Peters, D.J. (author)
Het project betreft het beproeven van teenconstructies met een horizontale kracht. De gedachte daarbij is dat deze kracht de belasting representeert die de bekleding uitoefent op de teenconstructie indien deze naar beneden glijdt en tegen de teen gaat rusten. Er zijn twee locaties beproefd. Op één locatie bestaat de teenconstructie uit een rij...
report 2008
document
Anonymous, A. (author)
Standard for the design of revetment and shore protection in inland navigation canals.
report 2008
document
Klein Breteler, M. (author)
Steenzet2008 is een gecompliceerd programma waarin veel detailprocessen die relevant zijn voor de stabiliteit van steenzettingen zijn gekwantificeerd in formules. In het kader van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen is het aantal deelprocessen dat oorspronkelijk in het rekenmodel Steentoets 4.0 was opgenomen, fors uitgebreid....
report 2008
document
Bijlsma, E. (author)
Elastocoast is a new type of revetment system for use as a cover layer on dikes. It consists of granular material (rocks), which is fixed together with a two-component polyurethane adhesive. In the Elastocoast system each individual rock is covered with a thin film of polyurethane. When the adhesive is cured, this film fixes the rocks together...
master thesis 2008
document
Bijlsma, E. (author)
In September 2007 two prototype pilot tests were constructed along the Dutch coast with an experimental, polymer based revetment. An area of 490 m2 was put on a dike slope in the Eastern-Scheldt basin, and another 385 m2 on the horizontal surface of a beach groyne near the Pettemer Zeewering along the North-Sea coast. The revetment consists of...
master thesis 2008
document
Lock, M.C. (author)
Materials used for urbanized coastal structures often create a hard substra te ready to be colonized. Elastocoast, a new coastal protection material made from stones and polyurethane, is such a material. This study examined the recovery and growth during the winter of 2007-2008 of the biological community on two dykes in the Netherlands which...
report 2008
document
Klein Breteler, M. (author), Wenneker, I. (author)
In Klein Breteler (2007) staat dat bij sommige proeven de golfhoogteoverschrijdingskromme van de inkomende golven niet correct lijkt. De golfhoogteoverschrijdingskromme laat een overmaat (Scheldegoot) of tekort (Deltagoot) aan zeer hoge inkomende golven zien. In het huidige document is gekeken naar beide situaties: proef P25 in de Deltagoot, en...
report 2008
document
Gu, D. (author), Verhagen, H.J. (author), Van de Ven, M. (author)
PUR-revetment is a newly developed method for hydraulic application. Its structure is similar to that of open stone asphalt revetment, but the crushed stones are glued by polyurethane (PUR) instead of bitumen. To study the feasibility of applying PUR-revetment, a research based on the comparisons between PUR-revetment and open stone asphalt...
journal article 2008
document
Verhagen, H.J. (author), Jaspers Focks, D.J. (author), Algera, A. (author), Vu, M.A. (author)
Vetiver grass is a sustainable and innovative solution for the protection of banks. It is shown that Vetiver grass is able to establish a full-stop of bank erosion caused by rapid drawdown. Therefore it provides us with strong indications that it is highly suitable as an anti-erosion measure. A combination of cohesive soil and Vetiver grass...
conference paper 2008
document
Klein Breteler, M. (author)
Het onderhavige onderzoek richt zich op het opstellen van een black-box model dat de relatie geen tussen de hydraulische omstandigheden (waterstand, grondwaterstand, golfhoogte en periode) en de eigenschappen van de steenbekleding (taludhelling, toplaagdikte, filterlaag, kleilaagdikte en wellicht de klei-eigenschappen) enerzijds en het al dan...
report 2007
document
Erchinger, H.F. (author)
The ‚Guidelines and Recommendations for the Design of Coastal Structures (EAK)‘ published in 1993 (Die Küste, H. 55) have been revised based on today’s scientific knowledge, technical development and practical experience of the past years. Major parts of the recommendations have been re-written. Together with the unmodified recommendations, D, E...
report 2007
document
De Visser, M.M. (author)
Environmental awareness and sustainable development have been popular themes over the last few years. To improve dikes along the estuaries in Zeeland (The Netherlands) where a high foreland with natural areas of salt marshes is present, alternatives to stone revetments are examined. From a natural and aesthetic point of view, a slope covered...
master thesis 2007
document
Gu, D. (author)
master thesis 2007
document
Klein Breteler, M. (author), Eysink, W.D. (author)
Het huidige verslag beschrijft de resultaten van Deltagootproeven, gericht op de reststerkte van de toplaag, die gedefinieerd is als de tijd vanaf initiële schade totdat de toplaag over vele vierkante meters beschadigd is geraakt en de ondergrond begint uit te spoelen. Het onderzoek beperkt zich tot datgene wat met een geringe inspanning aan...
report 2007
document
Peters, D.J. (author)
This report belongs to the research programme on unknown aspects of Block Revetment systems. The stability of block revetments under wave loading is presumed to benefit from clamping forces. In previous studies a physical model for clamping forces was developed and verified. The existing design and design checking software code SteenToets...
report 2007
document
Blom, J.A.H. (author), Van Nieuwenhuijzen, L. (author), Peters, D.J. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen. Het betreft onderzoek op deelplan 7.3 naar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Het beschrijft de trekproeven en schuifproeven die in het veld zijn uitgevoerd ter verificatie van het...
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author)
Naar aanleiding van de behandeling van de concepthandleiding van Steentoets2007 is door de gebruikersgroep de wens geuit om een duidelijke handreiking op te nemen omtrent het beoordelen van de inwassing en de klemming van steenzettingen. In deze notitie is daarvoor een eerste aanzet gegeven. Het inwassen van een steenzetting levert een...
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author)
In het kader van het ‘Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen’ is er ook aandacht gegeven aan de stabiliteit van basalt (Rudolph e.a. (2005), en de aanvullende notitie van Klein Breteler (2005)). Uit dit onderzoek is een aanbeveling gekomen omtrent het toetsen en ontwerpen van basalt. Door de gebruikersgroep van Steentoets2007 is...
report 2007
document
Doorn, N. (author)
Report detailing failure modes for flood defence revetments, contributing detailed failure mode information into Task 4 Failure Modes Report.
report 2007
document
Gent, M.R.A. van (author), Coeveld, E.M. (author)
report 2007
Searched for: subject%3A%22revetment%22
(61 - 80 of 171)

Pages