Searched for: subject:"revetments"
(1 - 7 of 7)
document
Dorst, C.J. (author)
Lecture notes on dikes and revetments, part on stone pitching revetment design. Design rules for concrete block revetments.
lecture notes 2004
document
Schiereck, G.J. (author)
Flow (loads, stability, erosion) Porous flow (general, filters), waves (loads, stability, erosin), ships, protections, construction and maintenance, design.
lecture notes 1996
document
Schiereck, G.J. (author)
Loads (flow, waves, ships, porous flow), Erosion (flow, remainder) Load reduction, stability (flow, waves, porous flow), Protections, construction and maintenance, design.
lecture notes 1993
document
Bouwmeester, J. (author)
De ondergrond, verdedigingsconstructies, filterconstructies, filteropbouw, oeververdediging, zetsteen, asfaltbekleding, ontgrondingen, kribben en andere stroomgeleiders, materialen.
lecture notes 1987
document
Zanen, A. (author)
lecture notes 1981
document
Stuip, J. (author)
lecture notes 1980
document
Van Bendegom, L. (author), Bouwmeester, J. (author)
Uitgangspunten betreffende het ontwerp en de economische uitvoering van van oevervoorzieningen voor de bescherming van oevers van rivieren en kanalen voor zeegaande schepen en binnenvaart. Nederlandse vertaling van een bijdrag voor het PIANC congres.
lecture notes 1969
Searched for: subject:"revetments"
(1 - 7 of 7)