Searched for: subject:"revetments"
(1 - 5 of 5)
document
Slob, E.C. (author)
This report discusses possibilities of using radar technology in asphalt pavement investigations in several types of pavement. The main focus is on highly porous asphalt (OSA) and watertight asphalt concrete (WAB), as used in Dutch seawalls. The determinations of layer thickness as well as layer integrity are important goals. The asphalt...
report 2006
document
De Looff, A.K. (author), Versluis, A. (author), Montauban, C.C. (author)
Beschrijving van de huidige kennis op het gebied van asfalttoepassingen bij waterkeringen, bedoeld voor beheerders en ontwerpers van waterkeringen. Eerst worden de eigenschappen van asfaltmengsels behandeld. Vervolgens wordt de ontwerpprocedure beschreven die, vanuit alle functies die de waterkering kan vervullen, leidt tot de relevante...
report 2002
document
Van Herpen, J.A. (author)
Na twee jaar gebruik van de leidraad geven signalen uit de "praktijk" aan dat voor sommige aspecten meer achtergrondinformatie is gewenst. Tevens hebben inmiddels nieuwe inzichten vorm gekregen en zijn resultaten uit onderzoek'beschikbaar gekomen. Daarom heeft werkgroep4 "Dijkbekledingen" van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen,...
report 1987
document
Van de Velde, P.A. (author), Ebbens, E.H. (author), Van Herpen, J.A. (author)
Asphalt products have been used in the Netherlands in hydraulic engineering for a long time on a large scale, especially after the great disaster in 1953 when a large part of western Holland was flooded by the sea. After the disaster a great number of dikes had to be repaired very quickly and this was possible with the use of asphalt as a...
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
lt was assumed that the quality and long term stability of new asphalt revetments could be improved by achieving higher compaction densities. The task of the Committee was to verify this assumption and determine under what conditions the improvement could be achieved. Bituminous binders and structures are Iiable to be damaged not only by...
report 1977
Searched for: subject:"revetments"
(1 - 5 of 5)