Searched for: subject:"revetments"
(21 - 40 of 161)

Pages

document
Klein Breteler, M. (author)
In het rekenmodel Steentoets wordt weliswaar rekening gehouden met de belastingduur, maar gedurende de belastingperiode wordt gerekend met een constante golfhoogte. Voor het meewegen van een variërende golfhoogte gedurende de belastingperiode zijn er twee methodes vergeleken. Om de twee methodes goed te kunnen vergelijken is de werkelijke...
report 2012
document
Davidse, M.P. (author), 't Hart, R. (author), De Looff, A.P. (author), Montauban, C.C. (author), Van de Ven, M.F.V. (author), Wichman, B.G.H.M. (author)
Sinds het uitkomen van het Technisch Rapport Asfalt voor Waterkeren, is er de nodige kennis en ervaring opgedaan met het beoordelen van de veiligheid van asfaltdijkbekledingen. Op basis daarvan is de gehanteerde toetsmethode op een aantal punten verbeterd. Dit rapport bevat geactualiseerde kennis m.b.t. het toetsen, inspecteren en ontwerpen van...
report 2012
document
Van Cuyck, T. (author)
In dit onderzoek is een voorzet gemaakt voor een sterktebeproeving van verouderd Elastocoast door middel van cilindrische proefstukken. Daarnaast is een vervolgevaluatie gemaakt van de proefvakken bij Petten en Zuidbout, alsmede een eerste evaluatie van het productievak Elastocoast bij Bath langs de Oosterschelde.
bachelor thesis 2011
document
Mourik, G.C. (author), Klein Breteler, M. (author)
Steenzettingen boven de stilwaterlijn (bijvoorbeeld toetspeil) ondervinden een veel kleinere belasting dan steenzettingen onder de waterlijn. Hiervoor zijn globale invloedsfactoren opgenomen in Steentoets op basis van enkele Deltagootproeven, maar deze houden nog geen rekening met de invloed van een berm in het talud. Om een breder toepasbaar...
report 2011
document
Muttray, M.O. (author)
The Hillblock is a concrete element for the protection of dike slopes. Delta Marine Consultants (DMC) investigated the hydraulic properties of the Hillblock in 2D model tests. Wave run-up measurements have been performed on dike slopes with Hillblock revetment and on a smooth impermeable reference slope. The model tests have been carried out at...
report 2011
document
Mourik, G.C. (author)
Het is gebleken dat onder sommige omstandigheden de belasting volgens Steentoets veel dieper onder water aangrijpt op een steenzetting, dan in werkelijkheid het geval is. Dit is het geval bij ondiepe voorlanden en relatief lange golven, zoals dat veel langs de Waddenzeekust voorkomt. Dat leidt ertoe dat de berekende maatgevende waterstand soms...
report 2011
document
Mourik, G.C. (author)
De kennis betreffende de invloed van de belastingduur op de stabiliteit van steenzettingen komt voort uit modelonderzoek, dat is uitgevoerd met een vaste waterstand en gelijke golfcondities. In werkelijkheid zullen de waterstand en golfcondities varieren tijdens een storm. Er is behoefte een brug te slaan tussen de kennis uit dat modelonderzoek...
report 2011
document
't Hart, R. (author)
Uitgaande van een dijkvakbenadering is een probabilistische analyse voor het mechanisme toplaagstabiliteit uitgevoerd. Er is een faalfunctie gekozen en er zijn op grond van de beschrijvingen in het TR steenzettingen en de huidige ontwerppraktijk verwachtingswaarden en spreidingen voor de invoerparameters van het rekenmodel Steentoets2008...
report 2011
document
Gier, F. (author), Mönnich, J. (author), Schüttrumpf, H. (author), Van der Meer, J.W. (author)
Revetments protect the shorelines of coasts, estuaries and rivers against wind wave, ship wave, current and ice attack. The resistance of revetments essentially depends on the properties of the cover layer. The resistance of interlocked pattern placed revetments depends on the weight of the individual stones and the interlocking. Extensive large...
report 2011
document
Gier, F. (author), Schüttrumpf, H. (author)
Während des Versuchszeitraums wurden vier verschiedene Modellphasen durchgeführt. Die Modellphasen 1 bis 3 variiteren nur bezüglich der zum Einsatz kommenden Verkalit-Deckwerksteine. Der unterliegende Deckwerksaufbau hingegen stellte mit der Schichtenabfolge Sand, Kornfilter, Geotextil einen nach den Regeln der Technik anerkannten...
report 2011
document
Den Bieman, J. (author), Van den Koppel, M. (author), Van Velzen, G. (author), Verbruggen, W. (author)
One of the branches of the Paraná delta is the Paraná de las Palmas River. This branch doesn’t have the biggest discharge but has the most navigation. The situation in the Paraná de las Palmas isn’t without problems though; the river banks show erosion over the whole length of the branch. This erosion has been investigated by the following...
student report 2010
document
Bijlsma, E. (author)
In this manual design rules and guidelines for the design of Polyurethane Bonded Aggregate revetments (PBA-revetments) are presented, based on results from laboratory research, full scale model tests, and experience and field measurements. Research is still ongoing, but from the first results some insight into the structural behaviour of PBA can...
report 2010
document
Bel, N. (author), Disco, M. (author), Kalf, P. (author), Kluwen, J. (author), Lin, C.H. (author), Van de Sande, S. (author)
Master project report. On behalf of, and in cooperation with the TU Delft and the MARD-CWRCT two dike designs are made for a pilot project on Cat Hai Island. Two different types of revetments are used, namely the Dutch block type revetment Basalton and the classic rip-rap revetment. The designs are based on the available boundary conditions, the...
student report 2010
document
Caljouw, M. (author)
Traditioneel worden dijken bekleedt met steenzettingen, asfalt, gras of breuksteen. Echter, er worden steeds meer initiatieven voorgesteld waarbij innovatieve materialen worden toegepast als dijkbekleding. Deze initiatieven zul len in de toekomst leiden tot een efficienter of maatschappelijk beter geaccepteerde dijkbekleding. Tot nag toe is voor...
report 2010
document
Oumeraci, H. (author), Staal, T. (author), Pfoertner, S. (author), Kudella, M. (author), Schimmels, S. (author), Verhagen, H.J. (author)
Elastomeric bonded permeable revetments, also called PBA (Polyurethane bonded aggregate) revetments, are highly porous structures made of mineral aggregates (e.g. crushed stones) which are durably and elastically bonded by polyurethane (PU). Despite their numerous advantages as compared to conventional revetments and the large experience...
conference paper 2010
document
't Hart, R. (author)
Uit de praktijk is een enkel geval bekend waarin de toestand van de teenconstructie zodanig is verwaarloosd dat van enige opsluiting eigenlijk geen sprake meer is. Het is dus reëel om te veronderstellen dat in praktijkgevallen de klemming kan worden gelimiteerd door bezwijken van de teenconstructie. Bij afschuiving kan onderscheidt worden...
report 2010
document
Oumeraci, H. (author), Staal, T. (author), Pfoertner, S. (author), Ludwigs, G. (author), Kudella, M. (author)
ELASTOCOAST revetments are highly porous structures made of crushed stones which are durably and elastically bonded by Polyurethane (PU). To improve the understanding of the physical processes involved in the wave-structure-foundation interaction and to develop prediction formulae for both hydraulic performance and wave loading more than 75...
report 2010
document
Van Steeg, P. (author), Klein Breteler, M. (author)
In opdracht van de Waterdienst van Rijkswaterstaat heeft Deltares onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van steenzettingen onder een horizontale overgangsconstructie en naar de stabiliteit van steenzettingen boven de waterlijn. Hiertoe is een serie experimenten uitgevoerd in de Deltagoot van Deltares. Het onderzoek bestaat uit twee...
report 2009
document
Grimm, C. (author)
Cost comparision of an Elastocoast revetment in comparison with a classical revetment in coastal protection.
report 2009
document
Verhagen, H.J. (author)
A new construction method of Polyurethane (PUR)-bonded revetments has been tested successfully on various locations in Germany, in the Netherlands, in France, and in the UK. See also the presentation of Bijlsma on this ICE breakwater conference. This year a series of large scale test in the GWK-facility in Hannover have been executed. This...
conference paper 2009
Searched for: subject:"revetments"
(21 - 40 of 161)

Pages