Searched for: subject:"revetments"
(21 - 40 of 135)

Pages

document
Caljouw, M. (author)
Traditioneel worden dijken bekleedt met steenzettingen, asfalt, gras of breuksteen. Echter, er worden steeds meer initiatieven voorgesteld waarbij innovatieve materialen worden toegepast als dijkbekleding. Deze initiatieven zul len in de toekomst leiden tot een efficienter of maatschappelijk beter geaccepteerde dijkbekleding. Tot nag toe is voor...
report 2010
document
Oumeraci, H. (author), Staal, T. (author), Pfoertner, S. (author), Kudella, M. (author), Schimmels, S. (author), Verhagen, H.J. (author)
Elastomeric bonded permeable revetments, also called PBA (Polyurethane bonded aggregate) revetments, are highly porous structures made of mineral aggregates (e.g. crushed stones) which are durably and elastically bonded by polyurethane (PU). Despite their numerous advantages as compared to conventional revetments and the large experience...
conference paper 2010
document
't Hart, R. (author)
Uit de praktijk is een enkel geval bekend waarin de toestand van de teenconstructie zodanig is verwaarloosd dat van enige opsluiting eigenlijk geen sprake meer is. Het is dus reëel om te veronderstellen dat in praktijkgevallen de klemming kan worden gelimiteerd door bezwijken van de teenconstructie. Bij afschuiving kan onderscheidt worden...
report 2010
document
Oumeraci, H. (author), Staal, T. (author), Pfoertner, S. (author), Ludwigs, G. (author), Kudella, M. (author)
ELASTOCOAST revetments are highly porous structures made of crushed stones which are durably and elastically bonded by Polyurethane (PU). To improve the understanding of the physical processes involved in the wave-structure-foundation interaction and to develop prediction formulae for both hydraulic performance and wave loading more than 75...
report 2010
document
Van Steeg, P. (author), Klein Breteler, M. (author)
In opdracht van de Waterdienst van Rijkswaterstaat heeft Deltares onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van steenzettingen onder een horizontale overgangsconstructie en naar de stabiliteit van steenzettingen boven de waterlijn. Hiertoe is een serie experimenten uitgevoerd in de Deltagoot van Deltares. Het onderzoek bestaat uit twee...
report 2009
document
Grimm, C. (author)
Cost comparision of an Elastocoast revetment in comparison with a classical revetment in coastal protection.
report 2009
document
Verhagen, H.J. (author)
A new construction method of Polyurethane (PUR)-bonded revetments has been tested successfully on various locations in Germany, in the Netherlands, in France, and in the UK. See also the presentation of Bijlsma on this ICE breakwater conference. This year a series of large scale test in the GWK-facility in Hannover have been executed. This...
conference paper 2009
document
Verhagen, H.J. (author)
A new construction method of Polyurethane (PUR)-bonded revetments (Elastocoast) has been tested successfully on various locations in Germany, in the Netherlands, in France, and in the UK. See also the presentation of Bijlsma on this conference. This year a series of large scale test in the GWK-facility in Hannover have been executed. This...
conference paper 2009
document
Wolters, G. (author)
Er zijn een aantal wrijvingsproeven uitgevoerd voor verschillende soorten van blokken en belastingsgevallen. De resultaten zijn vergeleken met wrijvingsproeven die in 2005 zijn uitgevoerd met Hydroblocks. De proeven zijn uitgevoerd in juli 2009 (in de hal van de Deltagoot).
report 2009
document
Bijlsma, E. (author)
From 2004 to 2007 several pilot tests with an Elastocoast revetment were constructed along the North-Sea islands in the most northern part of Germany. In 2007 Elastocoast was introduced to the Dutch market. Arcadis supervised the construction and monitoring of two prototype pilots in the Netherlands. (September 2007) Revetment on a rudimentary...
report 2009
document
Piontkowitz, T. (author)
A large number of the dikes in the North Sea and Baltic Sea regions are covered with grass that is exposed to hydraulic loading from waves and currents during storm surges. During previous storm surges the grass cover layers often showed large strength and remained undamaged. A clear physical understanding of the failure of grass cover layers...
report 2009
document
Verhagen, H.J. (author)
A new construction method of Polyurethane (PUR)-bonded revetments has been tested successfully as stable breakwater constructions on various locations in Germany (“Hamburg Hallig”, “Holm Gröde”), as dike revetment in the Netherlands (breakwater revetment in Zuidbout and Petten), as shoreline protection in France (canal embankment near Le Havre),...
conference paper 2009
document
Klein Breteler, M. (author)
Het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen heeft tot nu toe veel nieuwe kennis opgeleverd. Een van de manieren om deze kennis beschikbaar te stellen aan gebruikers is door middel van een gebruiksvriendelijk computerprogramma waarmee steenzettingen getoetst en ontworpen kunnen worden. In het onderhavige verslag is gedetailleerd...
report 2009
document
Klein Breteler, M. (author)
Ingevolge de Wet op de Waterkering dienen steenzettingen op waterkeringen vijfjaarlijks getoetst te worden. In de praktijk kan aan veel steenzettingen geen definitief toetsoordeel toegekend worden wegens een gebrek aan wetenschappelijke kennis. In 2003 is daarom door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat het Onderzoeksprogramma...
report 2009
document
Peters, D.J. (author)
Het project betreft het beproeven van teenconstructies met een horizontale kracht. De gedachte daarbij is dat deze kracht de belasting representeert die de bekleding uitoefent op de teenconstructie indien deze naar beneden glijdt en tegen de teen gaat rusten. Er zijn twee locaties beproefd. Op één locatie bestaat de teenconstructie uit een rij...
report 2008
document
Anonymous, A. (author)
Standard for the design of revetment and shore protection in inland navigation canals.
report 2008
document
Klein Breteler, M. (author)
Steenzet2008 is een gecompliceerd programma waarin veel detailprocessen die relevant zijn voor de stabiliteit van steenzettingen zijn gekwantificeerd in formules. In het kader van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen is het aantal deelprocessen dat oorspronkelijk in het rekenmodel Steentoets 4.0 was opgenomen, fors uitgebreid....
report 2008
document
Lock, M.C. (author)
Materials used for urbanized coastal structures often create a hard substra te ready to be colonized. Elastocoast, a new coastal protection material made from stones and polyurethane, is such a material. This study examined the recovery and growth during the winter of 2007-2008 of the biological community on two dykes in the Netherlands which...
report 2008
document
Klein Breteler, M. (author), Wenneker, I. (author)
In Klein Breteler (2007) staat dat bij sommige proeven de golfhoogteoverschrijdingskromme van de inkomende golven niet correct lijkt. De golfhoogteoverschrijdingskromme laat een overmaat (Scheldegoot) of tekort (Deltagoot) aan zeer hoge inkomende golven zien. In het huidige document is gekeken naar beide situaties: proef P25 in de Deltagoot, en...
report 2008
document
Gu, D. (author), Verhagen, H.J. (author), Van de Ven, M. (author)
PUR-revetment is a newly developed method for hydraulic application. Its structure is similar to that of open stone asphalt revetment, but the crushed stones are glued by polyurethane (PUR) instead of bitumen. To study the feasibility of applying PUR-revetment, a research based on the comparisons between PUR-revetment and open stone asphalt...
journal article 2008
Searched for: subject:"revetments"
(21 - 40 of 135)

Pages