Searched for: subject:"revetments"
(61 - 80 of 135)

Pages

document
Klein Breteler, M. (author), Eysink, W.D. (author)
Het onderzoek is er op gericht het bezwijkgedrag van steenbekledingen onder langdurige golfaanval te kunnen vergelijken met het gedrag onder kortdurende golfaanval. In het onderhavige onderzoek zijn vier type steenzetting op een talud van 1:3,5 onderworpen aan een langdurige golfbelasting in de Deltagoot, namelijk: • Basalton (D = 20 cm; Delta =...
report 2005
document
Rudolph, D. (author), Klein Breteler, M. (author)
In het kader van het Onderzoeksprogramma kennisleemtes steenbekledingen, in 2003 opgestart door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, heeft voorliggende bureaustudie betrekking op het deelonderzoek 7.2.2 “Stabiliteit van basalt, Analyse meetresultaten Deltagootonderzoek”. Het betreft een analyse van de modelonderzoeken, die in 1983, 1984, 2002, 2003...
report 2005
document
Van Gerven, K.A.J. (author), Akkerman, G.J. (author)
The present report provides a state-of-the-art inventory of relevant information and technical concepts for the ComCoast project, being the first phase of the research stages of Work Package 3 (WP3). This project was assigned to Royal Haskoning by CUR. The information scan was set-up in a systematic way. About 160 relevant references have been...
report 2005
document
Peters, D.J. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoekzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen. Het betreft onderzoek op deelplan 7.3 naar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Er is een mechanicamodel beschikbaar voor de bijdrage van klemming. Dit model gaat uit van de...
report 2004
document
Bosters, R. (author)
Met de infiltratieproeven van Kruiningen, Baarland en Willem-Annapolder is aangetoond dat wateroverdrukken bij maatgevende omstandigheden mogelijk zullen leiden tot opdrijven van een ingegoten bekleding, maar niet noodzakelijk tot bezwijken van deze bekleding. Indien de toplaag niet opgedreven is, wordt bezwijken door de maatgevende golfklappen...
report 2004
document
Dorst, C.J. (author)
Lecture notes on dikes and revetments, part on stone pitching revetment design. Design rules for concrete block revetments.
lecture notes 2004
document
Dorst, C.J. (author)
Design guide for stone pitchings. The following subjects are covered in this report: - Construction - Failure Mechanisms - Stability of individual elements - Transport of material - Sliding - Design of other construction parts - Required parameters
report 2004
document
Eysink, W.D. (author), Klein Breteler, M. (author)
Ingevolge de Wet op de Waterkering dienen steenzettingen op waterkeringen vijfjaarlijks getoetst te worden. In de praktijk kan aan veel steenzettingen geen definitief toetsoordeel toegekend worden wegens een gebrek aan wetenschappelijke kennis. In 2003 is daarom door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat het Onderzoeksprogramma...
report 2003
document
Flikweerd, J.J. (author)
Is de opvolger van het in 1992 door CUR/TAW uitgegeven "Handboek voor dimensionering van gezette taludbekledingen". Naast actualisatie wordt nu ook aandacht besteed aan: - de nieuwe constructievariant "blokken op kant"; - toetsing van bekledingen van grote ronde stenen (Noorse steen); - detaillering van de hydraulische belasting ter plaatse van...
report 2003
document
Meijers, P. (author), Klein Breteler, M. (author)
In de periode 2001 tot 2003 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de stabiliteit van met gietasfalt ingegoten steenzettingen bij ontwerpomstandigheden. Het tot dusver uitgevoerde onderzoek bestond uit drie veldproeven en een aantal bureaustudies. Het uitgevoerde onderzoek heeft het inzicht in het gedrag van een ingegoten bekleding aanzienlijk...
report 2003
document
Pilarczyk, K.W. (author)
The use of revetments, such as riprap, blocks and block mats, various mattresses, and asphalt in civil engineering practice is very common. The granular filters, and more recently the geotextiles, are more or less standard components of the revetment structure (PIANC, 1987,1992). Within the scope of the research on the stability of open slope...
report 2003
document
Peters, D.J. (author)
This report studies clamping phenomena in placed revetments on the Dutch dikes. One of the reasons of placing stones is that the stability of the single stones increases. Pull–out tests on single stones show a strength up to 10 times the single stone weight. In present standardized design methods for placed revetments there is no significant...
report 2003
document
De Looff, A.K. (author), Versluis, A. (author), Montauban, C.C. (author)
Beschrijving van de huidige kennis op het gebied van asfalttoepassingen bij waterkeringen, bedoeld voor beheerders en ontwerpers van waterkeringen. Eerst worden de eigenschappen van asfaltmengsels behandeld. Vervolgens wordt de ontwerpprocedure beschreven die, vanuit alle functies die de waterkering kan vervullen, leidt tot de relevante...
report 2002
document
Kuiper, C. (author)
For the protection of dilce slopes and river banks Dutch designers frequently use block revetments. At this moment the international market for block revetments is increasing because the smooth surface and aesthetic appearance of the slope has an increasing importance. It makes the water line accessible to bathers and fishermen and it also...
report 2002
document
Verhagen, H.J. (author)
Because of problems with the design guidelines produced by PIANC for armoured slopes under attack by bowthrusters, additional work has been done in the Netherlands. On the basis of this work computational rules have been developed. However, because of the increase of bowthruster power, more detailed knowledge is needed on the effect of a...
conference paper 2001
document
Tuan, T.Q. (author)
The coastal structures are of great variety both in type and function. Among those, dike in association with revetrnent is being regarded as the most typical measure for shore proteetion because of its relative importance and economical feasibility. Recently, a broad knowledge on the design concept of these types of structure has been developed...
report 1999
document
Muijs, J.A. (author)
A large part of the Netherlands’ dikes are covered with grass. Dikes with hard revetments also have grass cover on a significant part of the dike surface, such as the crown and inner slope. Research and experience since the mid-eighties have shown that grass coverings can be of high quality in terms of erosion resistance and encouragement of...
report 1999
document
Verhagen, H.J. (author)
Lecture note for the course on flood protection, dikes and other water retaining structures at Unesco-IHE in Delft.
report 1998
document
Seijffert, J.W. (author), Verheij, H.J. (author)
Design information for grass on dikes and revetments.
report 1998
document
Uittenbogaard, R.E. (author), Hoffmans, G.J.C.M. (author), Akkermans, R.J. (author)
report 1998
Searched for: subject:"revetments"
(61 - 80 of 135)

Pages